radio_on-lineRadio ON-LINE
Słuchaj nas na komputerach
i urządzeniach mobilnych (Android i IOS)


kosciol_on-lineKościół ON-LINE
Oglądaj Msze św. i nabożeństwa z kościoła
św. Jana Chrzciciela w Bielsku-Białej

W bielskim Domu Księży Emerytów odszedł do Pana długoletni proboszcz w parafii MB Królowej Różańca Świętego w Trzebini koło Żywca.

W kościele w Trzebini koło Żywca odbyło się ostatnie pożegnanie ks. prał. Stanisława Kuczka, budowniczego tej świątyni i duszpasterza parafian przez 39 lat.

Przy trumnie zmarłego kapłana, wieloletniego, emerytowanego już proboszcza, od poniedziałkowego wieczoru przez całą noc modlili się trzebińscy parafianie, rodzina śp. ks. Kuczka, a także liczni kapłani z dekanatu żywieckiego i całej Żywiecczyzny.

Pogrzebowej liturgii we wtorek 12 lutego przewodniczył bp Roman Pindel, a na czele kilkudziesięciu księży przy ołtarzu stanęli też m.in. bp senior Tadeusz Rakoczy, ks. inf. Władysław Fidelus, dziekan żywiecki ks. prał. Stanisław Kozieł i obecny proboszcz ks. Piotr Krzystek.

- Przybyliśmy wszyscy na pogrzeb niezwykłego człowieka: kapłana, proboszcza, duchowego przewodnika i przyjaciela. Wszechmocnemu Bogu składamy dzięki za jego życie ziemskie. To miejsce ukochał całym sercem. W dosłownym znaczeniu tego słowa służył tu Kościołowi, parafii trzebińskiej i zawsze był gotów służyć. Robił to z radością - mówił w homilii ks. Wiesław Macuda, przyjaciel zmarłego jeszcze z czasów seminarium i jego kolega rocznikowy.

Przypomniał, że w Trzebini ks. prał. Kuczek posługiwał od 1975 r., najpierw jako wikary parafii w Żywcu-Sporyszu, następnie od 1977 r. jako duszpasterz zamieszkały na terenie przyszłej parafii, a od 1982 r. jako jej proboszcz.

Urodził się 9 sierpnia 1939 r. w Gorzejowej, w diecezji tarnowskiej, w rodzinie wielodzietnej. - To rodzina ukształtowała jego pobożność, a także jego pracowitość i uczciwość. Powołanie do kapłaństwa odkrył w sobie nieco później. Na kilka lat związał się z kombinatem w Nowej Hucie, gdzie pracował. Wcześniej odbył zasadniczą służbę wojskową. Jednak Pan Bóg nie przestał pukać do jego serca i wstąpił do seminarium, mając 28 lat. Święcenia kapłańskie przyjął 20 maja 1973 r. w katedrze na Wawelu w 34. roku życia. Udzielił mu ich kard. Karol Wojtyła, św. Jan Paweł II - wspominał kaznodzieja.

Po święceniach, skierowany do parafii jako wikariusz, ks. Kuczek pracował najpierw w Białym Dunajcu, gdzie pokochał górali. Stamtąd przeniesiony został do Żywca-Sporysza i jako wikariusz tej parafii wystąpił z wnioskami o pozwolenie na przeniesienie do Trzebini i rozbudowę trzebińskiej kaplicy MB Różańcowej. To był początek budowy kościoła i powstania parafii. Ks. Kuczek sam angażował się w wiele prac przy budowie. Aby ulżyć parafianom wyjeżdżał do USA, a tamtejsi Polacy wspomagali powstanie świątyni. Wyjazdy w tamtym czasie narażały go na szykany ze strony funkcjonariuszy SB.

- Nie można go wspominać inaczej, niż jako człowieka o wielkiej skromności i prostocie, pełnego kultury osobistej. To przyciągało do niego zarówno innych kapłanów, jak i świeckich szukających pocieszenia, którzy odchodzili podniesieni na duchu - mówił ks. Macuda.

Śp. ks. prał. Kuczek przez kilka kadencji był wicedziekanem dekanatu żywieckiego. On także przyjął do trzebińskiej parafii wspólnotę zakonną ze zgromadzenia sióstr karmelitanek misjonarek. Nad trumną przedstawicielka sióstr, s. Jadwiga Woźnicka, dziękowała za otwartość, z jaką zostały powitane w parafii przez proboszcza: - Z hojnym sercem otworzył nam drzwi swojego domu i parafii. Towarzyszył naszym siostrom, które stawiały pierwsze kroki na ziemi polskiej. Zawsze był dla nas jak ojciec i brat. Zawdzięczamy mu bardzo dużo. Ileż wspomnień i wdzięczności jest w sercu każdej z nas - mówiła s. Woźnicka.

Przedstawiciel parafii, sołtys Wiesław Polak, dodał: - Byłeś kapłanem bliskim każdemu z nas, zaangażowanym i zdeterminowanym w dążeniu do celu, jakim było stworzenie wspólnoty parafialnej. Najbardziej cenię twoją odpowiedzialność za los parafii i jej rozwój duchowy. Zawsze w twoim sercu na pierwszym miejscu była trzebińska rodzina parafialna i ta świątynia. Pokazałeś nam swoim życiem i miłością do kapłańskiego powołania, co to znaczy należeć do Pana i służyć Mu. Dziękujemy, że powiedziałeś Bogu: "tak" i przyszedłeś do Trzebini budować tę parafię i świątynię.

Słowa podziękowania za dobrą współpracę wypowiedział pod adresem śp. ks. Kuczka także wójt Henryk Jurasz, przypominając troskę zmarłego proboszcza o organizacje działające na terenie parafii: orkiestrę dętą, Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotniczą Straż Pożarną, klub sportowy, szkołę.

- Czujemy tę moc dobra, promieniującą od ks. prał. Stanisława. Naszą odpowiedzialnością jest, aby te promienie przedłużać poprzez pracę, modlitwę i uczynki miłości niesione tak, jak on nas tego uczył - mówił ks. Piotr Krzystek, obecny proboszcz w Trzebini, dziękując wszystkim, którzy przybyli na uroczystość pogrzebową, w tym także parafianom z Gorzejowej, z Białego Dunajca, wszystkim delegacjom w strojach regionalnych oraz kapeli z Bańskiej. Słowa szczególnych podziękowań skierował też pod adresem parafian, którzy przez całą noc trwali na modlitwie przy trumnie.

Pierwszy proboszcz trzebiński został pochowany na parafialnym cmentarzu w Trzebini. 


Przebieg pogrzebu:

Importa w Trzebini koło Żywca w poniedziałek, 11 lutego 2019 roku. O godzinie 17:15 wprowadzenie ciała, o godzinie 18:00 Msza Święta, następnie nocne czuwanie.

Pogrzeb w Trzebini we wtorek, 12 lutego 2019 roku, o godzinie 13:00.

Ksiądz prałat Stanisław Kuczek urodził się 9 sierpnia 1939 r. w Gorzejowej, w diecezji tarnowskiej. Święcenia kapłańskie przyjął w 1973 r.

Od 1977 r. posługiwał jako duszpasterz w Trzebini, gdzie zamieszkał i organizował z wiernymi budowę kościoła, a następnie został pierwszym proboszczem nowej parafii, erygowanej w czerwcu 1982 r.

Aby zdobyć pierwsze fundusze na zakup budynku parafialnego, budowę świątyni i organizację nowej parafii, zwrócił się z prośbą o pomoc do Polaków mieszkających w USA, gdzie wyjechał na krótki czas. Jego inicjatywy spotkały się ze sprzeciwem władz komunistycznych - był szykanowany i próbowano zniechęcić go do budowy nowego kościoła. Prowadzono przeciw niemu postępowania sądowe, ale się nie poddał.

W trzebińskiej parafii był proboszczem przez 37 lat, troszcząc się o rozwój życia duchowego wiernych. Był też inicjatorem powstania trzebińskiej orkiestry dętej. W sierpniu 2014 r. przeszedł na emeryturę.

Zmarł w nocy z 7 na 8 lutego 2019 r. O terminie uroczystości pogrzebowych poinformujemy wkrótce.

Wieczne odpoczywanie racz mu dać, Panie... 

bielsko.gosc.pl

Udostępnij:

Nasze audycje

Żywieckie portrety

Listy Nikodema

listy_nikodema

Rozważanie niedzielnej Ewangelii prowadzi Adam Rakszawski - niedziela, godz. 10:15.
Teksty rozważań można znaleźć na blogu LISTY NIKODEMA.

Pod naszym patronatem

Katechezy w Bazylice

Rozmowy poświęcone

Copyright © 1998-2019 Anioł Beskidów - Beskidzkie Radio Katolickie 90,2 MHz. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Na górę strony