Wiadomości

„Jako nasze powołanie mamy sami doświadczyć i uczyć tego innych, że chrześcijaństwo to nie ideologia ani żaden tylko światopogląd” – podkreślił biskup pomocniczy diecezji bielsko-żywieckiej Piotr Greger, który przewodniczył 18 maja 2022 r. Eucharystii w Bielsku-Białej z udziałem duchownych, którzy 33 lata temu przyjęli święcenia prezbiteratu.

W Wilamowicach, rodzinnej miejscowości św. Józefa Bilczewskiego, 7 maja bp Roman Pindel udzielił święceń diakonatu sześciu klerykom naszej diecezji. Przypomniał że ich życie i powołanie jest darem Boga, na który trzeba z wdziecznością i zaangażowaniem odpwiedzieć. 

Jesteśmy w drodze, ale nie jesteśmy jeszcze u celu. Dopóki jesteśmy w drodze, nie mamy prawa posiadać jasności co do wszystkiego, nie widzimy jeszcze Boga twarzą w twarz – aczkolwiek mamy takie zapewnienie i cierpliwie tego oczekujemy – powiedział biskup Piotr Greger na zakończenie tegorocznej pielgrzymki do Łagiewnik.

- Polecam waszym modlitwom sprawy diecezji, oprócz tych, które podejmujecie od siebie czy z prośby, czy potrzeby innych osób – powiedział bp Roman Pindel do pielgrzymów wyruszających 30 kwietnia na szlak 10. Edycji Diecezjalnej Pielgrzymki do Łagiewnik.

- Człowiek jest szczęśliwy, gdy głosi Boże miłosierdzie słowami oraz okazuje miłosierdzie wobec bliźnich - mówił bp Roman Pindel w czasie Mszy św. sprawowanej w Święto Bożego Miłosierdzia w Bazylice Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. 

Częstograj

Polecamy muzykę

Polecane audycje

Katechezy w Bazylice