Wiadomości

Gdy Bóg wypowiada Słowo
kwileniem cichym Dziecięcia
Gdy Jego Ciało bezbronne
w ręce człowieka złożone
nową historię zaczyna ...
Gdy nie wystarczą kolędy przy stole sutym śpiewane
Gdy nawet biały opłatek
ze łzą przełamany wzruszenia
mówi, że to nie wszystko ...
Gdy człowiek o sens zapytany
ugina wiary kolano
I życie kładzie przed Bogiem
w swym sercu miejsce gotując
dla Tajemnicy wszechświata...
...wtedy właśnie jest Boże Narodzenie
(ks. Piotr Bączek)

Kolejny rok Caritas diecezji bielsko-żywieckiej zachęca do wsparcia akcji Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. We wszystkich parafiach diecezji można już nabyć świece na stół wigilijny. Zapoczątkowane w 1994 r. przedsięwzięcie charytatywne o wymiarze ekumenicznym pozwala zebrać fundusze na potrzeby najmłodszych. Finansowanie wakacyjnego wypoczynku, posiłków, stypendiów oraz wsparcie dzieci w rehabilitacji i leczeniu – to główne cele, którym służą co roku środki zebrane dzięki dystrybucji świec Caritas, prowadzonej w ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom.

Czy potrafimy z radością, mocą wiary i nadziei, przyjmować wszystko, co się dzieje w naszym życiu?” – pytał bp Piotr Greger, który 12 grudnia 2021 r., w Niedzielę Gaudete, przewodniczył uroczystościom odpustu parafialnego ku czci św. Mikołaja w bielskiej katedrze. Duchowny przypomniał, że liturgia trzeciej niedzieli Adwentu wzywa do przeżywania radości „pełną piersią” – w perspektywie bliskiej uroczystości Narodzenia Pańskiego oraz „pełnej ufności przyjęcia przez wiarę orędzia zbawienia”.

- Modlimy się bardzo o dobre sumienia Polaków, by wszelkie trudności i zagrożenia przeżywali według Bożego prawa, w duchu solidarności, w gotowości przebaczenia i miłosierdzia tam, gdzie sama sprawiedliwość nie wystarcza – mówił bp Roman Pindel w Rajczy podczas obchodów 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. 10  grudnia pasterz diecezji celebrował Mszę św. w tamtejszym sanktuarium Matki Bożej Kazimierzowskiej.

„Bogu zależy na tym, by każdy człowiek poznał Go i był zbawiony” – podkreślił bp Roman Pindel podczas Eucharystii 25 listopada 2021 r. z poświęceniem sztandaru szkolnego w sanktuarium św. Barbary w Strumieniu. Hierarcha życzył uczestnikom uroczystości – dyrekcji, wychowawcom, nauczycielom i uczniom – Szkoły Podstawowej. im. Powstańców Śląskich w Strumieniu – by dochowali wierności sumieniu oraz by zaangażowali się w dobro wspólne i piękne życie, „w którym każdy stara się przekraczać siebie i swoje ograniczenia”.

Częstograj

Polecamy muzykę

Polecane audycje

Katechezy w Bazylice