Wiadomości

Mimo upływu 105 lat od tamtych wydarzeń sytuacja na świecie się nie zmienia. Nadal toczą się wojny, które są wynikiem grzechu człowieka, jego nieuporządkowania moralnego. Jakże więc wydaje się aktualne, nie tracące nic na swojej wartości to wezwanie Maryi : Chcę abyście nadal codziennie odmawiali różaniec aby uprościć pokój na świecie i koniec wojny - powiedział bp Robert Chrząszcz podczas lipcowego nabożeństwa fatimskiego w Rychwałdzie.

Bycie trenerem wymaga ogromnej wyrozumiałości, miłości i szacunku, zdecydowania, ale i postawy samarytańskiej - powiedział bp Piotr Greger, który 10 lipca w kościele w Wiśle Centrum wygłosił kazanie na Mszy św. dziękczynnej za 80 lat życia Antoniego Piechniczka, jednego z najwybitniejszych polskich trenerów piłki nożnej. 

Wznoszący się na wysokość 974 metrów n.p.m. Kotarz w Beskidzie Śląskim był 9 lipca 2022 r. kolejnym miejscem spotkania w ramach 10. edycji „Ewangelizacji w Beskidach”. Sobotnie wędrówki w te wakacje poświęcone są modlitwie za małżeństwa oraz poznawaniu zasad umacniania więzi małżeńskich.

„Prof. Anna żywiła najgłębsze przeświadczenie, że kultura humanistyczna, jeśli jest wystarczająco głęboka i rzetelna, potrafi ocalić człowieka przed zdziczeniem i zwyrodnieniem, jakie stają się naszym udziałem dzisiaj w stopniu niespotykanym” – podkreślił ks. dr Leszek Łysień podczas kazania nad urną z prochami prof. Anny Węgrzyniak – twórczyni katedry polonistyki w bielskiej Akademii Techniczno-Humanistycznej, zmarłej w wieku 71 lat.

„Wezwanie do nawrócenia jest szczególnie aktualne, ponieważ, jak pokazują badania prowadzone w wielu różnych ośrodkach, myśmy się do grzechu w pewien sposób przyzwyczaili, grzech nam trochę spowszechniał” – skonstatował ze smutkiem bp Piotr Greger podczas słowa wygłoszonego do młodych oazowiczów przeżywających swoje rekolekcje w Zagórniku w Beskidzie Małym. Biskup pomocniczy diecezji bielsko-żywieckiej poprowadził 8 lipca 2022 r. nabożeństwo pokutne połączone z adoracją Najświętszego Sakramentu i możliwością sakramentu pokuty i pojednania.

Częstograj

Polecamy muzykę

Polecane audycje

Katechezy w Bazylice