Wiadomości

„Czy ja się troszczę tak samo o ten Kościół, który jest we mnie?” – do takiego pytania, zdaniem kard. Kazimierza Nycza, powinien skłaniać jubileusz 500-lecia świątyni w Starej Wsi, rodzinnej parafii hierarchy. Metropolita warszawski, który celebrował 22 maja 2022 r. w drewnianej świątyni Mszę św. jubileuszową, wraz z m.in. księżmi rodakami – ks. Mieczysławem Danielczykiem i ks. Kazimierzem Mynarskim – zwrócił uwagę, że piękno perełki architektury sakralnej, jaką jest starowiejski kościół, powinno wzbudzić pragnienie piękna duchowego świątyni, jaką jest sam człowiek.

„Świętujemy 500-lecie ambasady nieba w Starej Wsi” – podkreślił bp Roman Pindel, który 21 maja 2022 r. przewodniczył jubileuszowej Mszy św. z okazji 500. rocznicy powstania starowiejskiego kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Modlitwa w zabytkowej świątyni rozpoczęła dwudniowe święto związane z pięciowiekową historią jednej z najpiękniejszych drewnianych świątyń w diecezji bielsko-żywieckiej i dziejami wspólnoty obejmującymi około 20 pokoleń parafian.

„Jako nasze powołanie mamy sami doświadczyć i uczyć tego innych, że chrześcijaństwo to nie ideologia ani żaden tylko światopogląd” – podkreślił biskup pomocniczy diecezji bielsko-żywieckiej Piotr Greger, który przewodniczył 18 maja 2022 r. Eucharystii w Bielsku-Białej z udziałem duchownych, którzy 33 lata temu przyjęli święcenia prezbiteratu.

W Wilamowicach, rodzinnej miejscowości św. Józefa Bilczewskiego, 7 maja bp Roman Pindel udzielił święceń diakonatu sześciu klerykom naszej diecezji. Przypomniał że ich życie i powołanie jest darem Boga, na który trzeba z wdziecznością i zaangażowaniem odpwiedzieć. 

Jesteśmy w drodze, ale nie jesteśmy jeszcze u celu. Dopóki jesteśmy w drodze, nie mamy prawa posiadać jasności co do wszystkiego, nie widzimy jeszcze Boga twarzą w twarz – aczkolwiek mamy takie zapewnienie i cierpliwie tego oczekujemy – powiedział biskup Piotr Greger na zakończenie tegorocznej pielgrzymki do Łagiewnik.

Częstograj

Polecamy muzykę

Polecane audycje

Katechezy w Bazylice