Wiadomości

Prezydent Andrzej Duda sobotę spędził w Beskidach. Był w Wiśle i Szczyrku, a w Bielsku-Białej uczestniczył w ewangelickim nabożeństwie w 498. rocznicę Reformacji.

W nabożeństwie sprawowanym w kościele uczestniczyli: Paweł Anweiler, zwierzchnik diecezji cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP oraz dr bp Marian Niemiec, zwierzchnik diecezji katowickiej. Przybyli także duchowni ewangeliccy z Polski i Niemiec oraz duszpasterze ze starobielskiej parafii rzymskokatolickiej.

Wśród zgromadzonych wiernych obecni byli przedstawiciele władz samorządowych i parlamentarzyści, z prezydentem Bielska-Białej Jackiem Krywultem.

Witając zgromadzonych w święto Reformacji w kościele ewangelicko-augsburskim w Starym Bielsku ks. dr Piotr Szarek, proboszcz tutejszej parafii, zapraszał do udziału w nabożeństwie Słowa Bożego i Wieczerzy Pańskiej.

Pod koniec modlitewnego spotkania prezydent Duda zabrał głos, dziękując za zaproszenie i za tę możliwość spotkania. - Wszyscy razem jesteśmy chrześcijanami i Polakami - i to jest dla mnie najważniejsze. Tworzymy tą jedną polską wspólnotę. Za to też, powinniście - patrząc w pokolenia waszych rodzin tu, na Śląsku Cieszyńskim - usłyszeć: dziękuję! od prezydenta Polski. Bo umieliście przechować polskość w swoich rodzinach, obok wiary, przez pokolenia, kiedy Polski tutaj nie było. Przetrwało to, co najcenniejsze - co pozwalało tutaj polskość odbudować - mówił prezydent, przypominając zasługi, jakie w obronie polskości położył biskupa ewangelicki Juliusz Bursche, zabiegając w 1919 r. podczas konferencji pokojowej o włączenie Śląska Cieszyńskiego do Polski, torturowany i zamordowany przez Niemców w 1942 r. za odmowę wyrzeczenia się polskości.

- Zginęło wielu duchownych, którzy w tamtym czasie służyli waszej wspólnocie. Oddali życie tak jak on: za wiarę i za Polskę. I za to, że tu jesteśmy dzisiaj razem, że mogę tu być dzisiaj z wami jako prezydent polskiego państwa, jestem ogromnie wdzięczny. To dowód, że tę wspólnotę razem tworzymy i możemy ją razem budować - dodawał prezydent, deklarując gotowość służenia i wspierania, a także spotkań przy okazji przyszłych wizyt na Śląsku Cieszyńskim.

- Jest to dobry pierwszy krok, uczyniony przed zbliżającą się za 2 lata 500. rocznicą Reformacji. W czasie spotkania jeszcze przed tym nabożeństwem prezydent Andrzej Duda podkreślał, że jesteśmy razem i łączy nas wiara. Zupełnie inaczej rozmawiają ze sobą wierzący, ludzie którzy stoją na gruncie wiary i ciągłego poznawania Boga niż ci, którzy tej wiary nie podzielają. Wtedy inaczej trwa ta rozmowa...  - uważa biskup Paweł Anweiler, zwierzchnik diecezji cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.

- To spotkanie daje jakiś impuls do budowania wspólnoty. Tym bardziej, że prezydent Duda jest bardzo otwarty i bezpośredni - dodaje hierarcha.

Pamiątka tej pierwszej wizyty we wspólnocie ewangelickiej na Śląsku Cieszyńskim jest ofiarowany przez prezydenta drewniany krzyż, opatrzony dedykacją: "Z nadzieją płynącą z krzyża - prezydent Andrzej Duda".

Z kolei bp Paweł Anweiler wręczył prezydentowi w imieniu ewangelickiej społeczności rzeźbę w kamieniu, przedstawiającą głowę orła. - Wygląda trochę groźnie. Zawsze pilnuje porządku w Rzeczypospolitej. Ten niech pilnuje porządku w pałacu prezydenckim - mówił z uśmiechem prezydent Duda, dziękując za ten dar.

Już po wyjściu z kościoła na dziedzińcu prezydent  rozmawiał z wieloma osobami, odbierał gratulacje i składał autografy. - Zapraszaliśmy prezydenta Dudę do ponownych odwiedzin w Beskidach, zwłaszcza że zbliża się zima, a przecież prezydent świetnie jeździ na nartach - mówi poseł Stanisław Szwed z Bielska-Białej.

- To bardzo mocne duchowe przeżycie. Tak dla mnie osobiście, jak i dla całej naszej wspólnoty - mówił po nabożeństwie Marcin Tyrna, były senator i szef "Solidarności" Podbeskidzia, który właśnie dziś świętuje 70. urodziny i przybył do kościoła wraz z bliskimi, a wszyscy zgromadzeni modlili się również w jego intencji. - Myślę, że dało się odczuć, że choć należymy do różnych Kościołów, to jednak tworzymy wspólnotę ducha. To się czuje, że łączy nas wspólnota wiary.

Jak przypomina ks. dr Piotr Szarek, ewangelicka społeczność na Śląsku Cieszyńskim liczy w tej chwili około 40 tysięcy osób. To ponad połowa całej polskiej wspólnoty ewangelików, obejmującej łącznie 70 tysięcy wiernych.

- A święto Reformacji jest ważnym elementem naszej tożsamości i jednam z najważniejszych świąt w naszym Kościele. - tłumaczy ks. Szarek. W wygłoszonym podczas nabożeństwa kazaniu przypomniał postać Marcina Lutra, który 498 lat temu zdecydował się wybrać drogę własnej interpretacji Biblii, odrzucając nauczanie ojców Kościoła.

- Powiedzieć wtedy, że jeżeli mam przed sobą czyste i klarowne Słowo Boże, to pozostanę raczej przy nim niż przy wykładzie ojców Kościoła, wymagało potężnej pracy, trochę zarozumiałości i wiele odwagi. Luter powiedział: znam autorytety, szanuję je, ale wierzę, że Bóg w swym słowie chce przemówić do mnie bezpośrednio. To się mogło spodobać 498 lat temu. To samo jest siłą każdego chrześcijanina dziś, gdy praktykuje osobistą lekturę Biblii - mówił ks. Szarek.

aniolbeskidow.pl / bielsko.gosc.pl

Skoczowianie modlili się za proboszczów, fundatorów i właścicieli miasta. W wigilię uroczystości Wszystkich Świętych procesji w nawach kościoła przewodniczył bp Piotr Greger. Na początku nabożeństwa poświęcił przykościelny krzyż.


− Ten krzyż ustawiono przy skoczowskiej farze w 1870 roku − wyjaśnia ks. proboszcz Antoni Dewor. − Teraz kamienny krucyfiks poddano gruntownej renowacji. Głównym fundatorem prac był nasz parafianin Antoni Kratki.

Proboszczem w Skoczowie, wówczas gdy zbudowano odnowiony teraz krzyż, był ks. Józef Michałek. Obelisk nie jest jedyną pamiątką po nim. W ciągu 33 lat pracy duszpasterskiej ks. Michałka zbudowano także wieżę przy skoczowskim kościele, założono także cmentarz przy ul. Cieszyńskiej. W tym czasie miała miejsce również beatyfikacja pochodzącego ze Skoczowa Jana Sarkandra.

Biskup pomocniczy poświęcił odnowiony krzyż. Następnie przewodniczył modlitwie za zmarłych. Pod chórem kościoła, w nawach bocznych i przed ołtarzem skoczowskiego kościoła ustawiono cztery zapalone znicze i bukiety żywych kwiatów, zaznaczając w ten sposób miejsca modlitewnych stacji. Przy każdej z nich ks. proboszcz odczytał imiona i nazwiska kapłanów, a także dobrodziejów kościoła i dawnych właścicieli dóbr skoczowskich, których ciała spoczywają w kryptach kościoła. Modlitwę przy każdej stacji wieńczył obrzęd pokropienia i okadzenia... posadzki, pod którą znajdują się groby skoczowskich duszpasterzy i dobrodziejów.

− Odczytaliśmy nazwiska księży posługujących w dawnych czasach w Skoczowie, które odnotowano w miejscowych kronikach − wyjaśnił ks. Antoni Dewor. −Ale modlitwą otaczamy także tych, o których te zapisy milczą, a którzy służyli duchowemu dobru tutejszych mieszkańców i dziś spoczywają gdzieś w świecie.

Kościół świętych Apostołów Piotra i Pawła wzniesiono w latach 60. XVIII wieku jako już piątą z kolei świątynię na tym miejscu. Przeprowadzone kilka lat temu badania archeologiczne wykazały, że świątynia zajmuje większą powierzchnię, niż wcześniejsze, a pod posadzką znajdują się nie tylko zasypane gruzem i ziemią krypty, ale także część cmentarza, który w średniowieczu przylegał do ówczesnego kościoła. Tak więc pod posadzką najokazalszej na Śląsku Cieszyńskim i najpiękniejszej świątyni do dziś pozostają archeologiczne ślady dawnego miejsca pochówku. Tym samym modlitwa za zmarłych w kruchcie i nawach kościoła staje się modlitwą na cmentarzu.

aniolbeskidow.pl / bielsko.gosc.pl

Diecezjalni asystenci Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży z całej Polski w dniach od 26 do 29 października odprawiali swoje doroczne rekolekcje kapłańskie. Tym razem miejscem modlitwy  był Ośrodek Rekolekcyjny Księży Pallotynów w Otwocku. Nauki dla prezbiterów na co dzień opiekujących się młodzieżą należącą do KSM wygłosił  bp Wiesław Lechowicz z Tarnowa,  delegat KEP ds. duszpasterstwa polonijnego. W swoich konferencjach odwoływał słuchaczy do przykładu i wzoru Jezusa Chrystusa. Zwrócił uwagę na rolę miłości w życiu Zbawiciela, Jego miłosierdzie, pokorę, autentyczność, sposób głoszenia orędzia Dobrej Nowiny. Oprócz konferencji program rekolekcji wypełniła także wspólna modlitwa kapłanów i spotkania o tematyce związanej z duszpasterstwem młodzieży.

Produkcja „M jak Szaleństwo” zbliża się do końca!

Już od 14 listopada efekty pracy Fundacji LUCE i firmy IRIS Media będziecie mogli zobaczyć w Internecie (na stronie mjakszalenstwo.pl) oraz na 4 specjalnie zorganizowanych pokazach filmowych:

- 14 listopada, godz. 19:00 LUCE Arena, ul. Legionów 26/28, Bielsko-Biała
- 15 listopada, godz. 15:30 Kino Janosik, ul. Sobieskiego 1, Żywiec
- 16 listopada, godz. 18:00 Aula Św. Wawrzyńca Miejskiej Biblioteki Publicznej „Galeria Książki”, ul. Nojego 2B w Oświęcimiu
- 20 grudnia, Teatr Elektryczny, ul. Mickiewicza 3, Skoczów

Parafia MB Bolesnej w Jawiszowicach – Osiedle Brzeszcze jest jedyną parafią w Polsce, która wydała kalendarz-terminarz na 2016 rok z kazaniami swojego proboszcza ks. Eugeniusza Burzyka.

Częstograj

Polecamy muzykę

Najbliższe transmisje

10 Gru 2023 - niedziela
17:30 - 18:00
Nieszpory

11 Gru 2023 - poniedziałek
08:15 - 09:00
Msza św.

11 Gru 2023 - poniedziałek
15:00 - 15:20
Koronka do Bożego Miłosierdzia

Polecane audycje

Katechezy w Bazylice