Wiadomości

Zakończył się 18. Międzynarodowy Festiwal Twórczości Religijnej, na który w tym roku złożyły się konkursy: muzyczny, literacki, fotograficzny. a także przegląd filmowy i wystawy sztuki.

Artyści-amatorzy z Polski, Białorusi, Rumunii, Słowacji i Ukrainy wzięli udział w 18. Międzynarodowym Festiwalu Twórczości Religijnej "Psallite Deo" w Kętach. Przedsięwzięciu patronowali biskupi pięciu Kościołów chrześcijańskich w Polsce.

W tym roku, kiedy festiwal osiągnął swoją pełnoletniość, przedsięwzięcie kontynuuje swoją formułę ekumeniczną i międzynarodową, zapoczątkowaną pięć lat temu. Składają się na niego Międzydekanalny Przegląd Muzyczny i Międzynarodowy Konkurs Muzyczny, a także wystawy dzieł sztuki i fotografii oraz Przegląd Filmowy „Oikumene”. Na scenie wystąpiło kilkaset osób!

Festiwal w Kętach osiemnaście lat temu zainicjowali pracownicy miejscowego Domu Kultury. Po raz pierwszy odbył się on w listopadzie 1998 r. Ale jego historia tak naprawdę zaczęła się podczas „Wieczorów z piosenką religijną”, na które przyjeżdżały zespoły młodzieżowe śpiewające w sąsiednich parafiach. W czasie pierwszego festiwalu konkurowało ze sobą siedem zespołów. Od początku patronuje mu burmistrz Kęt, od niedawna także starostwo oświęcimskie.

W tym roku po raz pierwszy festiwal został zorganizowany w ramach projektu "Vox Poloniae" dofinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Wydarzeniu patronowali bp bielsko-żywiecki Roman Pindel, reprezentowany przez ks. Sławomira Zawadę, bp Paweł Anweiler zwierzchnik diecezji cieszyńskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego oraz abp Szymon Romańczuk z diecezji łódzko-poznańskiej Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (w jego imieniu przybył ks. Mikołaj Dziewiatowski), bp Marek Izdebski z Kościoła ewangelicko-reformowanego i bp Andrzej Malicki z Kościoła ewangelicko-metodystycznego, którzy także przysłali do Kęt swojego reprezentanta - ks. Krzysztofa Kłuskę.

Wszystkim patronom i sympatykom festiwalu wręczono pamiątkowe ryby - symbol wydarzenia.

Tegoroczne "Psallite Deo" otworzyła działająca w Domu Kultury w Kętach grupa teatralna "Antrakt", która zaprezentowała etiudą teatralną pt. "Oto człowiek". Aktorzy posługiwali się głównie ruchem scenicznym, tańcem, muzyką i światłem. Etiudę wyreżyserowała instruktor grupy - Barbara Siwiec. Inspiracją do jej powstania był wiersz Jana Pawła II "Człowieka ciężar właściwy".

Podczas inauguracji wystąpiły także zespoły polonijnych: chór Majowy Kwiat z Mińska na Białorusi, zespołu folklorystyczny Wierbica z Mińska na Białorusi, chór „Kiyovskye Blahochestya” ze Lwowa na Ukrainie i Chór św. Barbary z miejscowości Kaczyka w Rumunii.

Inaugurację zakończył recital kęczanki Katarzyny Wietrzny - laureatki wielu konkursów muzycznych, występującej na polskich i zagranicznych scenach.

Konkurs międzydekanalny

W konkursie międzydekanalnym zaprezentowały się trzy zespoły dziecięco-młodzieżowe, pięcioro solistów, siedem ludowych zespołów śpiewaczych oraz chóry: z Kęt, Oświęcimia, Bulowic, Bielska-Białej, Cieszyna, Nowej Wsi, Brzeszcz, Grojca, Głębowic i Hecznarowic.

Spośród wykonawców do przeglądu międzynarodowego wybrano: Adama Płonkę z Kęt, zespół Kontrasty działający przy MDK w Komorowicach, chór Wrzos z Głębowic oraz Zespół Pieśni i Tańca Iskierki i Iskierkowa Familia.

Konkurs międzynarodowy

W przeglądzie międzydekanalnym wystąpiło siedem ludowych zespołów śpiewaczych, czterech solistów oraz dwa młodzieżowo-dziecięce zespoły instrumentalno-wokalne. Natomiast w konkursie międzynarodowym osiemnastu wykonawców z Polski, Słowacji, Ukrainy i Białorusi. Poza tym w konkursie wzięło udział sześć chórów z Polski, Białorusi, Ukrainy i Rumunii.

aniolbeskidow.pl / bielsko.gosc.pl

Duch Karmelu uczy zapomnienia o miłości własnej i budowania relacji z bliźnimi w oparciu o pokorę. Tę zasadę przypomniał bp Roman Pindel podczas Mszy św. w kościele Sióstr Karmelitanek w Oświęcimiu.

Podczas Eucharystii jej uczestnicy dziękowali Bogu za dar życia i świętości św. Teresy z Avila, której pięćsetlecie urodzin, przypadające 28 marca, stało się okazją do obchodów Roku Jubileuszowego.

W tym duchu, w oświęcimskim Karmelu przeżywano niemal wszystkie tegoroczne przedsięwzięcia duszpasterskie. Szczególny wymiar miały również lipcowe uroczystości szkaplerzne z okazji wspomnienia NMP z Góry Karmel. Wzięła w nich udział wyjątkowo liczna rzesza pielgrzymów z Oświęcimia i sąsiednich miejscowości, także z parafii archidiecezji krakowskiej i katowickiej. W liturgii uczestniczyła schola salezjańskich prenowicjuszy. Kilkudziesięciu wiernych przyjęło znak szkaplerza św.

Bp Roman Pindel przewodniczył też modlitwie podczas XVII Ogólnopolskiego Spotkania Rodziny Szkaplerznej, które odbyło się w Czernej, w archidiecezji krakowskiej, 18 lipca, również jako dziękczynienie za dar życia i świętości św. Teresy w 500. rocznicę jej urodzin.

− Twoją jestem na zawsze, od Ciebie życie wzięłam. Powiedz mi więc, o Boże, co chcesz, abym czyniła? − te słowa św. Teresy, stanowiące motto roku jubileuszowego, przywołano także podczas ostatniego spotkania modlitewnego w oświęcimskim Karmelu. Eucharystię poprzedził program artystyczny, prezentujący duchowość terezjańską. A po Mszy św. jej uczestnicy uczcili relikwie świętej z Avila.

Początki oświęcimskiego Karmelu sięgają sierpnia 1984 roku. Pierwsze karmelitanki zamieszkały przy kościele św. Maksymiliana. Następnie przeprowadziły się do klasztoru, utworzonego w zaadaptowanym specjalnie na jego potrzeby tak zwanym Starym Teatrze, tuż obok drutów byłego KL Auschwitz.

Ponieważ obecność i modlitwa sióstr w tym miejscu spotkała się z gwałtownym sprzeciwem środowisk żydowskich, nowy klasztor zbudowano niespełna kilometr dalej. Siostry przeniosły się do niego w latach 90. Do klasztoru, znajdującego się w sąsiedztwie oświęcimskiego Centrum Dialogu i Modlitwy, przylega kościół otwarty dla wiernych.

Podczas każdej Mszy św. gromadzą się w nim pielgrzymi, przyjeżdżający z okolicznych parafii. Siostry uczestniczą w nabożeństwach, pozostając za klauzurą, w tak zwanym chórze: pomieszczeniu znajdującym się za ołtarzem i tabernakulum, od reszty kościoła oddzielonym ozdobną kratą. W pobliżu tabernakulum znajduje się niewielka furtka, otwierana na czas Komunii św. Sprawujący Eucharystię kapłan najpierw udziela jej podchodzącym tutaj siostrom, a dopiero w dalszej kolejności zgromadzonym w kościele wiernym.

Wspólnota oświęcimskiego Karmelu liczy dziesięć sióstr. Ich obecność w sąsiedztwie byłego obozu św. Jan Paweł II określił jako znak miłości w sercu Kościoła.

− W jaki sposób przyszłość będzie wzrastała w tej najboleśniejszej przeszłości, to w znacznej mierze zależy od tego, czy u progu Oświęcimia będzie czuwała ta miłość, która jest potężniejsza niż śmierć − napisał papież w 1993 roku do karmelitanek, które zmuszone do opuszczenia Starego Teatru miały się przenieść do nowego klasztoru

aniolbeskidow.pl / bielsko.gosc.pl

Bp Piotr Greger odwiedził Katolicki Dom Opieki "Józefów" przy ul. Grzybowej w Bielsku-Białej, gdzie Klub Inteligencji Katolickiej prowadzi Dom Pomocy Społecznej, Dom Dziennego Pobytu i Świetlicę Środowiskową Dzieciątka Jezus.

Zazwyczaj jest ich tu dwadzieścioro. Kochają to miejsce i biegną tu po lekcjach niezależnie od tego czy towarzyszy im słońce czy ulewny deszcz. Zawsze czekają tu na nie opiekunki: Katarzyna Czarnocka i Elżbieta Mikołajczyk Jest z nimi także wolontariuszka Hanna Skrolecka - choć na emeryturze, wciąż chce maluchom i nieco starszym dzieciom służyć swoją serdecznością. A tuż obok mają jeszcze kogoś - kilkudziesięciu seniorów, którzy każde z dzieci traktują jak własnego wnuka czy wnuczkę.

Świetlica Środowiskowa Dzieciątka Jezus, działająca przy Katolickim Domu Opieki "Józefów", prowadzonym przez Klub Inteligencji Katolickiej przy ul. Grzybowej w Bielsku-Białej świętuje 15-lecie swojej działalności!

Z tej okazji z dziećmi ze świetlicy, a także z seniorami z Domu Pomocy Społecznej i członkami KIK-u, zaangażowanymi w życie "Józefowa", spotkał się biskup Piotr Greger.

"Józefów", tworzą dziś trzy placówki: Świetlica Środowiskowa Dzieciątka Jezus, Dom Dziennego Pobytu dla seniorów i Dom Pomocy Społecznej, gdzie mieszkają osoby starsze i schorowane, którym fachowy personel pielęgniarski służy przez całą dobę.

Spotkanie rozpoczęła Msza św. koncelebrowana w kaplicy ośrodka przez bpa Piotra Gregera, ks. Zbigniewa Powadę, kapelana KIK-u oraz ks. Tadeusza Słoninę SDS - proboszcza miejscowej parafii NMP Królowej Świata i dobroczyńcę świetlicy. Następnie ksiądz biskup odwiedził tych seniorów, którym stan zdrowia nie pozwolił na uczestnictwo w Eucharystii i spotkał się z dziećmi w sąsiadującym z DPS budynku świetlicy.

- Świetlica była naszą pierwszą placówką, którą otworzyliśmy oficjalnie w uroczystość Matki Bożej Różańcowej. 7 października 2000 roku - mówi Elżbieta Kralczyńska, prezes KIK-u. - Do dziś wspominamy odwiedziny biskupa Tadeusza Rakoczego, który wówczas obdarował dzieci różańcami…

Jak wspomina prezes Kralczyńska: - Żeby uruchomić świetlicę, adaptowaliśmy dawny budynek gospodarczy przekazanego nam ośrodka przy ul Grzybowej. Cały obiekt był w ruinie… Przeprowadziliśmy remont budynku, wyposażyliśmy go w pokoje do zajęć, a także kuchnię, urządziliśmy salkę gimnastyczną. Świetlicę prowadzimy we współpracy z wydziałem polityki społecznej urzędu miejskiego w Bielsku-Białej. Oprócz opieki pedagogów, zapewniamy dzieciom posiłek, a także udział w - między innymi - zajęciach plastycznych, sportowych, profilaktycznych i komputerowych, a także wyjścia do kina, teatru, wyjazdy na wycieczki.
Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku od 12.00 do 18.00. Także w czasie wakacji. Nigdy nie brakuje tu dzieci.

aniolbeskidow.pl / bielsko.gosc.pl

Peregrynacja Obrazu Jezusa Miłosiernego i Rok Miłosierdzia, który rozpocznie się już za 81 dni powinny zaowocować ożywieniem w nas czynnej miłości bliźniego. Nasze ręce, jak pisze Ojciec Święty, mogą stać się przedłużeniem miłosiernej dłoni Boga, która dotyka naszych bliźnich.

Działania Caritas będą z jednej strony oparte na wydarzeniach związanych z peregrynacją obrazu Jezusa Miłosiernego w Diecezji ale będą się także wpisywały w kalendarz Roku Jubileuszowego ogłoszonego przez Papieża Franciszka i kalendarz Caritas.

Fundamentem także dla Caritas jest przede wszystkim spotkanie z Chrystusem w sakramentach, dlatego mocno akcentowana będzie duchowość wśród wolontariuszy.
- Dni skupienia, rekolekcje dla Parafialnych Zespołów i Szkolnych Kół Caritas
- Pielgrzymka z okazji Tygodnia Miłosierdzia do jednego z sanktuariów diecezji
- Pielgrzymka do Łagiewnik, w którą Caritas w tym roku szczególnie chce się włączyć

Na tym fundamencie będziemy chcieli budować. Chcemy aby owocem peregrynacji w parafiach było tworzenie, reaktywacja bądź wzrost Parafialnych Zespołów Charytatywnych. Chcielibyśmy zaprosić do pracy w tych Zespołach wszystkich ludzi dobrego serca w parafiach bez względu na wiek.
Od kilku lat powstają w placówkach oświatowych Szkolne Koła Caritas. Na terenie diecezji działa ich już kilkanaście. Mamy nadzieje, już mamy też takie pozytywne sygnały, że będzie ich więcej, właśnie jako owoc tego wyjątkowego czasu. Współpracujemy w tej materii z wydziałem katechetycznym aby trafić do jak największej ilości szkół i nauczycieli.

We współpracy z Caritas innych diecezji chcemy szkolić liderów wolontariatu, którzy prowadzili by działania SKC czy PZC. Działania Caritas wpisane są w kalendarz wydarzeń i działań Caritas w

Promować będziemy dotychczasowe kampanie:
- 11 lutego Dzień chorego i początek akcji „Podaruj Kroplę Miłości”
- Marzec – Jałmużna Wielkopostna, Zbiórka Żywności
- Kwiecień – Tydzień Miłosierdzia
- Maj, Czerwiec – Dzień Matki i Dzień Dziecka ‘Festyn Rodzinny”
- Wakacyjna Akcja Caritas
- Tornister Pełen Uśmiechów, Promocja Skrzydeł
- Listopad – Bezdomni
Dzięki współpracy z Towarzystwem Brata Alberta i Wydziałem Polityki Społecznej Urzędu Miasta chcemy zorganizować wzorem innych diecezji turniej szachowy dla bezdomnych, a także uczestniczyć w pielgrzymce ludzi bezdomnych na Jasną Górę. Rekolekcje dla bezdomnych.
Aktywizacja osób niepełnosprawnych, starszych.

Działania Caritas będą próbą zwrócenia uwagi, że każdy z nas wezwany jest do czynów miłosierdzia i każdy nawet najmniejszy gest jest ważny i potrzebny.

List pasterski z okazji rozpoczęcia peregrynacji obrazu Pana Jezusa Miłosiernego w diecezji bielsko-żywieckiej

Relikwie świętych Faustyny (po prawej) i Jana Pawła II (po lewej).

Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny (Łk 6, 36).

Drodzy Bracia i Siostry,
już za tydzień, w niedzielę 20 września tego roku, w Parafii św. Marii Magdaleny
w Cieszynie będziemy witać Obraz Pana Jezusa Miłosiernego z krakowskich Łagiewnik. Od tego dnia obraz ten wraz z towarzyszącymi mu relikwiami św. Jana Pawła II i św. s. Faustyny będzie nawiedzał kolejne wspólnoty parafialne naszej diecezji.

1. Wędrujący znak Miłosierdzia Bożego
Kopia cudownego obrazu Pana Jezusa, który od przeszło 70 lat doznaje niezwykłej czci w Łagiewnikach, w miejscu ostatnich lat życia, objawień i śmierci św. s. Faustyny, zo-stała w dniu 14 września 2011 roku pobłogosławiona przez papieża Benedykta XVI i od
16 października tegoż roku zaczęła nawiedzać parafie archidiecezji krakowskiej. We wrześniu 2014 roku rozpoczęła się peregrynacja obrazu w diecezji tarnowskiej.
Ogromna liczba pielgrzymów udających się do krakowskich Łagiewnik i liczne świa-dectwa wysłuchanych modlitw potwierdzają słowa obietnicy Jezusa zapisane przez siostrę Faustynę w jej Dzienniczku:
„Podaję ludziom naczynie, z którym mają przychodzić po łaski do źródła miłosierdzia. Tym naczyniem jest ten obraz z podpisem: Jezu, ufam Tobie” (Dz. 327).
O owocach peregrynacji kopii Obrazu Pana Jezusa Miłosiernego pisze biskup Andrzej Jeż w liście pasterskim podsumowującym nawiedzenie przez obraz parafii diecezji tarnow-skiej:
„Jak pokazuje praktyka i potwierdzają to liczne świadectwa duszpasterzy oraz wier-nych świeckich, czas nawiedzenia już owocuje wielkim dobrem. Widać je w licznych spo-wiedziach, nawróceniach, w ożywieniu religijnym wiernych, w uczynkach miłosierdzia, w dążeniu do pojednania i zgody w rodzinach, a także w chęci pogłębiania wiary i pobożności związanej z kultem Bożego Miłosierdzia. Przed obliczem Jezusa Miłosiernego wielu mogło doświadczyć, jak niezmierzone są zdroje Bożej dobroci, która przenika ludzką codzienność
i napełnia ją światłem żywej nadziei”.
Również wielu duszpasterzy i wiernych archidiecezji krakowskiej zaświadcza o nie-zwykłych łaskach związanych z peregrynacją kopii łagiewnickiego obrazu.
Z wielką niecierpliwością i nadzieją oczekujemy więc na przybycie Obrazu Pana Je-zusa Miłosiernego do naszej diecezji.

2. Jubileuszowy Rok Miłosierdzia
Peregrynacja wizerunku Pana Jezusa Miłosiernego w diecezji bielsko-żywieckiej,
która rozpocznie się 20 września 2015 roku, a zakończy 19 czerwca roku 2016, będzie miała szczególny charakter – w czasie jej trwania, w dniu 8 grudnia 2015 roku rozpocznie się
ogłoszony przez papieża Franciszka Jubileuszowy Rok Miłosierdzia.
Swoje oczekiwania wobec tego pierwszego w dziejach Kościoła Roku Miłosierdzia, wyraził Ojciec Święty w dniu jego ogłoszenia, 13 marca 2015 roku:
„Jestem przekonany, że cały Kościół, który bardzo potrzebuje miłosierdzia, bo jeste-śmy grzesznikami, będzie mógł znaleźć w tym Jubileuszu radość, by odkryć i uczynić owoc-nym Boże miłosierdzie, przez które wszyscy jesteśmy wezwani do dawania pociechy każde-mu człowiekowi naszych czasów”.
Te słowa papieża Franciszka potwierdzają, jak bardzo zależy mu na tym, by grzesznik, człowiek zniewolony, zbuntowany i poraniony, odnalazł się w ramionach miłosiernego Ojca. Papież wzywa wszystkich wierzących, by głosili wobec świata prawdę o Bogu miłosiernym
i stawali się Jego wiarygodnymi świadkami.
Jubileuszowy Rok Miłosierdzia został ogłoszony w Bazylice św. Piotra w Rzymie, dokładnie w drugą rocznicę wyboru Papieża w czasie trwającego nabożeństwa pokutnego. Sam tytuł bulli ogłaszającej Rok Miłosierdzia: Misericordiae vultus (Oblicze miłosierdzia) , wskazuje wprost na Jezusa Chrystusa, bo to On „jest obliczem miłosierdzia Ojca”. To właśnie On najdoskonalej – jak pisze Ojciec Święty – „swoimi słowami, gestami i całą swoją osobą objawia miłosierdzie Boga”. Dlatego też „potrzebujemy nieustannie kontemplować tę tajem-nicę miłosierdzia” (Misericordiae vultus). Kontemplować zaś osobę Jezusa można, rozważa-jąc słowa Ewangelii, modląc się Koronką do Bożego Miłosierdzia czy wpatrując się w obraz
z napisem: Jezu ufam Tobie.

3. Konieczne przygotowania na czas nawiedzenia
Nawiedzeniu naszej diecezji przez Obraz Pana Jezusa Miłosiernego towarzyszyć bę-dzie hasło Miłosierni jak Ojciec, które zaproponował Ojciec Święty na czas przeżywania przez Kościół Jubileuszowego Roku Miłosierdzia. Nawiązuje ono do słów Jezusa pochodzą-cych z Ewangelii św. Łukasza: „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” (Łk 6, 36). Odkrywajmy wyjątkowość tego wezwania, zachęcającego, by wierzący upodobnili się do Boga, stając się miłosiernymi jak On, przede wszystkim poprzez miłość wobec tych,
których uznaje się za niewdzięcznych i złych (por. Łk 6, 35).
W podobny sposób św. Paweł zachęca chrześcijan w Efezie, by byli „dla siebie na-wzajem dobrzy i miłosierni”, a zwłaszcza, by przebaczali sobie, tak jak Bóg, który przecież przebaczył im w Chrystusie (por. Ef 4, 32).
Niech przywołane teksty Pisma świętego otworzą nas na dary, które są przygotowane dla nas na czas peregrynacji. Bądźmy otwarci i wrażliwi na łaskę, która będzie nas dotykać
w czasie przygotowań i samego nawiedzenia Obrazu Pana Jezusa Miłosiernego w naszych parafiach. Weźmy udział w rekolekcjach, nabożeństwach i wszelkich inicjatywach organizo-wanych przez duszpasterzy i katechetów. Pamiętajmy, że Bóg hojny w swojej łaskawości, pochyla się nad tym, który jest zgnębiony na duchu, zdaje sobie sprawę ze swej bezradności
i z ufnością, wytrwale prosi o łaskę.
Nie zapominajmy o ludziach, którzy nie odnajdują w swoim sercu pragnienia zmiło-wania się Boga nad nimi. Potrzebują oni naszej modlitwy, świadectwa i zachęty.
Zwracam się z prośbą do duszpasterzy, by uczynili wszystko, aby wierni byli jak naj-lepiej przygotowani na przyjęcie Obrazu Pana Jezusa Miłosiernego. Należy dołożyć wszel-kich starań, by orędzie o Bożym Miłosierdziu dotarło do najbiedniejszych i zagubionych,
by poranieni przez życie, zrażeni do Kościoła, uzależnieni i związani przez grzech odnaleźli drogę do Tego, który przebacza i uzdrawia, podnosi i pociesza, a przede wszystkim nigdy się nie zniechęca, nawet wtedy, gdy natrafia na zamknięcie i opór ludzkiego serca.
Nie bójmy się prosić Jezusa o wiele. On sam nas do tego zachęca przez św. s. Fausty-nę: „Im dusza więcej zaufa, tym więcej otrzyma. Wielką mi są pociechą dusze o bezgranicz-nej ufności, bo w takie dusze przelewam wszystkie skarby swych łask. Cieszę się, że żądają wiele, bo moim pragnieniem jest dawać wiele, i to bardzo wiele. Smucę się natomiast, jeżeli dusze żądają mało, zacieśniają swe serca” (Dz 1578).
Proszę wszystkich, którzy w swoim życiu doświadczyli, jak dobry i miłosierny jest Pan, by dawali świadectwo wobec tych, którzy na tę łaskę pozostają jeszcze zamknięci. Niech słowo podnoszące na duchu, modlitwa i czynne miłosierdzie pomogą naszym biednym i za-gubionym braciom i siostrom w otwarciu się na dary, których obficie pragnie udzielać Bóg bogaty w Miłosierdzie.
Proszę zakony kontemplacyjne, wspólnoty modlitewne, ludzi modlitwy, osoby chore
i cierpiące, by orężem modlitwy pokonywały wszystkie przeszkody utrudniające łasce Bożej dostęp do ludzkich serc dotąd nie dotkniętych łaską.

Na czas przygotowań do peregrynacji i samego nawiedzenia naszych parafii przez
Obraz Pana Jezusa Miłosiernego przyjmijcie pasterskie błogosławieństwo.

† Roman PINDEL
Biskup Bielsko-Żywiecki

Bielsko-Biała, dnia 7 września 2015 r.
670/2015/BP

Częstograj

Polecamy muzykę

Teraz na antenie

08:00 - 08:15
Jutrznia
08:15 - 09:00
Msza św.
09:00 - 09:10
Serwis informacyjny
09:10 - 09:15
Częstograj
09:30 - 10:00
Katecheza - Spotkanie z Biblią

Polecane audycje

Katechezy w Bazylice