Małgorzata Kunicka i ks. Jacek Pędziwiatr rozmawiają o wybranym fragmencie Ewangelii według świętego Marka.
Soboty, godz.: 5:10, 13:10 i 20:10.

 

Dzisiejszy fragment (Mk 4, 14-20):

Wyjaśnienie przypowieści o siewcy

Siewca sieje słowo.
A oto są ci [posiani] na drodze: u nich się sieje słowo, a skoro je usłyszą, zaraz przychodzi szatan i porywa słowo zasiane w nich.
Podobnie na miejscach skalistych posiani są ci, którzy, gdy usłyszą słowo, natychmiast przyjmują je z radością,
lecz nie mają w sobie korzenia i są niestali. Gdy potem przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamują.
Są inni, którzy są zasiani między ciernie: to są ci, którzy słuchają wprawdzie słowa,
lecz troski tego świata, ułuda bogactwa i inne żądze wciskają się i zagłuszają słowo, tak że zostaje bezowocne.
W końcu na ziemię żyzną zostali posiani ci, którzy słuchają słowa, przyjmują je i wydają owoc: trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny».

 

POBIERZ

Częstograj

Polecamy muzykę

Krąg biblijny

Niedzielne Słowo Boże

Pod naszym patronatem

Thumbnail „Idę po wodzie” to trzeci album Grzegorz Kloca.
Thumbnail Płyta ta ma zanieść nadzieję dzisiejszemu człowiekowi.
Thumbnail Książka z dołączonym filmem fabularnym pochodzącym z kolekcji "Ludzie Boga".

Kwadrans z historią

Tutaj jesteśmy