Małgorzata Kunicka i ks. Jacek Pędziwiatr rozmawiają o wybranym fragmencie Ewangelii według świętego Marka.
Soboty, godz.: 5:10, 13:10 i 20:10.

 

Dzisiejszy fragment (Mk 4, 14-20):

Wyjaśnienie przypowieści o siewcy

Siewca sieje słowo.
A oto są ci [posiani] na drodze: u nich się sieje słowo, a skoro je usłyszą, zaraz przychodzi szatan i porywa słowo zasiane w nich.
Podobnie na miejscach skalistych posiani są ci, którzy, gdy usłyszą słowo, natychmiast przyjmują je z radością,
lecz nie mają w sobie korzenia i są niestali. Gdy potem przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamują.
Są inni, którzy są zasiani między ciernie: to są ci, którzy słuchają wprawdzie słowa,
lecz troski tego świata, ułuda bogactwa i inne żądze wciskają się i zagłuszają słowo, tak że zostaje bezowocne.
W końcu na ziemię żyzną zostali posiani ci, którzy słuchają słowa, przyjmują je i wydają owoc: trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny».

 

POBIERZ

Częstograj

Polecamy muzykę

Krąg biblijny

Pod naszym patronatem

Thumbnail Nowa płyta New Day - "Pod Prąd".
Thumbnail „Idę po wodzie” to trzeci album Grzegorz Kloca.
Thumbnail Książka z dołączonym filmem fabularnym pochodzącym z kolekcji "Ludzie Boga".

Tutaj jesteśmy