Małgorzata Kunicka i ks. Jacek Pędziwiatr rozmawiają o wybranym fragmencie Ewangelii według świętego Marka.
Soboty, godz.: 5:10, 13:10 i 20:10.

 

Dzisiejszy fragment (Mk 1, 32-34):

Liczne uzdrowienia

Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych;
i całe miasto było zebrane u drzwi.
Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ wiedziały, kim On jest.

 

POBIERZ

Częstograj

Polecamy muzykę

Krąg biblijny

Pod naszym patronatem

Thumbnail Nowa płyta New Day - "Pod Prąd".
Thumbnail „Idę po wodzie” to trzeci album Grzegorz Kloca.
Thumbnail Książka z dołączonym filmem fabularnym pochodzącym z kolekcji "Ludzie Boga".

Tutaj jesteśmy