Po Mszy św. uczestnicy pogrzebu towarzyszyli zmarłemu kapłanowi w ostatniej drodze na przykościelny cmentarz w Simoradzu.

„Wierzę, że Pan Bóg uczynił coś najlepszego dla ks. Marka” – powiedział kaznodzieja ks. Roman Berke podczas Mszy pogrzebowej 53-letniego kapłana w kościele św. Jakuba w Simoradzu. Liturgii przewodniczył biskup pomocniczy diecezji bielsko-żywieckiej Piotr Greger, otoczony przy ołtarzu przez licznych księży. Mała simoradzka świątynia nie mogła pomieścić wszystkich uczestników modlitwy – parafian i gości z całej diecezji, którzy mieli okazję spotkać zmarłego 8 lutego ks. Marka Kuliga lub modlić się w ciągu ostatnich miesięcy o jego uzdrowienie.

W kazaniu ks. Berke przywołał słowa swego długoletniego kolegi i przyjaciela, który w czasie walki z chorobą powtarzał, że „Bóg wie co robi”. „W tych słowach było tyle ufności wobec Pana Boga” – zaznaczył koordynator Odnowy w Duchu Świętym diecezji bielsko-żywieckiej, przywołując najbardziej charakterystyczne cechy śp. ks. Marka Kuliga.

„Był niezwykłym człowiekiem. Każdy, kto poznał go bliżej, był ujęty jego pokorą, uśmiechem, jego inteligencją i wysublimowanym żartem. Potrafił sobie zjednywać ludzi. Miał w sobie tyle ciepła i pokory” – zauważył, przypominając, że przez ostatnie 16 lat swego życia zmagał się z chorobą. „Nie wszyscy o niej wiedzieli. On nigdy się nie skarżył” – podkreślił administrator parafii w Górkach Wielkich i zwrócił uwagę, że ostatnie dwa miesiące, kiedy stan zdrowia pogarszał się z dnia na dzień, ks. Marek przyjmował ból i upokorzenie z wdzięcznością – wobec Boga i ludzi, którzy otoczyli go opieką.

Po Mszy św. uczestnicy pogrzebu towarzyszyli zmarłemu kapłanowi w ostatniej drodze na przykościelny cmentarz w Simoradzu.

12 lutego Mszy św. żałobnej w simoradzkim kościele przewodniczył bp Roman Pindel.