Kościół chce być coraz bardziej i lepiej “gospodą“ Dobrego Samarytanina, którym jest Chrystus to znaczy domem, w którym można znaleźć Jego łaskę, wyrażającą się w gościnności, w akceptacji, w podniesieniu na duchu - napisał papież Franciszek w orędziu na 28. Światowy Dzień Chorego. 

Tegoroczny Światowy Dzień Chorego obchodzimy pod hasłem "Przyjdzie do mnie wszyscy którzy utrudzeni i obciążeni jesteście.." W swoim orędziu Franciszek wskazał na Chrystusa, który dostrzega potrzeby i cierpienia ludzi, ponieważ sam uczynił się słabym doświadczając ludzkego cierpienia i otrzymujac pokrzepienie od Ojca." Osobom przeżywającym przygnębienie z powodu swojej sytuacji słabości i bólu Jezus Chrystus nie narzuca przepisów prawa, ale oferuje swoje miłosierdzie czyli samego siebie jako odnawiającą moc. Jezus patrzy na poranione człowieczeństwo. On ma oczy, które widzą i które zauważają, gdyż patrzą głęboko, nie rozglądają się obojętnie, lecz zatrzymują się i akceptują całego człowieka, każdego z jego stanem zdrowia, nie odrzucając nikogo, zapraszając każdego do wejścia w Jego życie, aby doświadczyć łagodności" - napisał paież, podkreślając również że  "Chrystus nie dał nam recept, ale swoją męką, śmiercią i zmartwychwstaniem uwalnia nas od ucisku zła". Światowy Dzięń Chorego obchodzimy po raz 28. Specjalny dzień poświecony osobom chorym i cierpiącym ustanowił papież św. Jan Paweł II 13 maja 1992 roku. 

W diecezji bielsko-żywieckiej biskupi spotkają się z chorymi w bielskim Hospicjum Świętego Jana Pawła II, w oświęcimskim NZOL Sióstr Serafitek, w cieszyńskim Szpitalu Śląskim.