W kęckim klasztorze sióstr klarysek dziękowano z 110 lat adoracji Chrystusa. 

Pierwszego wystawienia Najświętszego Sakramentu w kęckim sanktuarium do publicznej adoracji, trwającej w dzień i w nocy, dokonał 6 lutego 1910 roku ówczesny sufragan krakowski bp Anatol Nowak. Ponad wiek później Eucharystycznego Jezusa w tej samej monstrancji, co w 1910 roku, adorowali zebrani w kęckim klasztorze podczas wieczornej Mszy św. kapłani, siostry i wierni.