Święto Ofiarowania Pańskiego górale żywieccy modlili się wspólnie z bp. Romanem Pindlem w Ujsołach. Tam też po raz pierwszy na Żywiecczyźnie wybrzmiał hymn górali polskich, który napisali na stulecie Związku Podhalanbracia Golcowie. 

Spotkanie rozpoczęła Msza św. sprawowana w kościele św. Józefa Robotnika przez biskupa. Przy ołtarzu modlili się kapłani Żywiecczyzny i duchowni związani ze środowiskiem górali. Kazanie wygłoSił w gwarze ks. Wojciech Pal. Wzywał do postawy szczerości wobec Boga, która nie wyklucza, jak mawiał ks. Tischner, nawet „zwady z Bogiem”. – Nasi ojcowie dobrze to rozumieli: nie wadzili się z Bogiem, że wieje halny, że biją pioruny, że kto umiEra, ale palili gromnicę. Bo nie chcieli mieć w sercu zwady z Bogiem, ale przez Maryję ufność do Boga – mówił. 

W Ujsołach odbyło się ślubowanie 12 nowych członków ZP. Ceremonię poprowadzili kapelan górali żywieckich ks. Adam Ciapka i prezes żywieckiego oddziału ZH Tadeusz Fiedor. Nawiązując do hymnu stworzonego na stulecie związku, bp Pindel zwrócił uwagę, że utwór ten zawiera odwołania do wartości religijnych, moralnych i narodowych. Życzył, aby tradycja pielęgnowana przez górali była żywa i twórcza.