W wieku 61 lat zmarł ks. kan. Marek Kręcioch, proboszcz parafii św. Urbana w Kobiernicach.
Jako kapłan przeżył prawie 35 lat. Urodzony 15 lutego 1958 r. w  Choczni, przyjął świecenia kapłańskie z rąk kard. Franciszka Macharskiego 19 maja 1985 roku w katedrze na Wawelu w Krakowie, w gronie 59 kolegów rocznikowych. Po święceniach posługę pełnił w prafiach Czarny Dunajec, Cięcina, Wilkowice, Oświęcim.  W parafii kobiernickiej spędził ponad 20 lat: najpierw jako wikariusz (1996 r.), a następnie jako proboszcz (2000 r). Znany był w regionie jako zapalony miłośnik pszczelarstwa. Członek koła pszczelarzy w Porąbce, zrzeszającego 50 pasjonatów. Prawie 4 lata był jednym z inicjatorów sprowadzenia do parafii w Kobiernicach relikwii patrona pszczelarzy św. Ambrożego z Mediolanu.