Z udziałem biskupa Romana Pindla w parafii św. Marcina w Jawiszowicach odbyło się spotkanie przedstawicieli wspólnot ewangelizacyjncyh. Ponad 120 osób z trzech diecezji podejmowało reflekcję i wspólnie się modliło pod przewodnictwem pasterza. 

Inicjatorem przedsięwzięcia była wspónota Krzew Winny złożona w większości z ludzi, którzy w przeszłości przeszli ewangelizacyjny kurs Alfa. W programie dnia skupienia znalazły się konferencje wygłoszone przez bp Romana, celebracja Eucharystii, adoracja Najświętszego Sakramentu, modlitwa ciszy oraz dzielenie się doświadczeniami. Uczczono także relikwie patronki dnia św. siostry Faustyny Kowalskiej. Całoś miała na celu wskazanie możliwości i zobowiązań charyzmatycznych wspólnot wobec Kościoła, zwrócono także uwagę na zagrożenia jakie mogą pojawić się w życiu poszczególnych grup. W formacyjno-modlitewnym spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wspólnot z diecezji bielsko-żywieckiej, archidiecezji katowickiej i krakowskiaj