Prawie 2,5 tysiąca pielgrzymów dotarło 11 sierpnia do Częstochowy. Wchodzących na jasnogórskie błonia witał bp Piotr Greger, duszapsterze i bliscy. 

 

Poszczególne człony pielgrzymki: andrychowski, bielski, czechowicki, cieszyński i oświecimski podążające na Jasną Górę różnymi trasami połączyły się w jedną grupę przy kościele św. Jadwigi. Stamtąd ze śpiewem na ustach cała grua podażała do paulińskiego klasztoru. Zmęczonych ale radosnych pątników witał tuż przed wejściem na błonia biskup Piotr Greger. Obecni byli także duszpasterze parafii, rodziny, bliscy, którzy przyjechali autokarami by wspónie przeżyć zakończenie pielgrzymki i Mszę św. Eucharystię na jasnogórskich wałach celebrował bp Piotr, przy ołtarzu polowym ołtarzu stanęło w sumie 60 kapłanów. Pasterz diecezji w podziekował wszystkim za trud pielgrzymowania i świadectwo wiary. W kontekście miejsca modlitwy odkreślił, że Maryja jest ekspertem w temacie wiary i zawierzenia Bożemu słowu. Na koniec podziękowania złożył także ks. Damian Koryciński główny przewodnik bielsko-żywieckich pielgrzymów. Zaprosił ich na popielgrzynkowe spotkanie we wrześniu i zachęcił do pielgrzymowania w przyszłym roku.  PB