Zmarł jeden z najstarszych kapłanów diecezji bielsko-żywieckiej. Miał 91 lat.

Program urocyzstości pogrzebowych w parafii św. Marcina w Radziechowach:
czwartek 1 sierpnia godz. 15:00 Msza św. żałobna,
piątek 2 sierpnia godz. 15:00 Msza św. pogrzebowa, po niej odprowadyenie ciała zmarłego na cmentarz w Radziechowach.

Niedawno świętował 65 rocznicę święceń kapłańskich. Ks. Zbigniew Szychowski urodził się w roku 1928 w Starym Sączu. Święcenia kapłańskie przyjął 21 czerwca 1953 roku w Lublinie. Pracował jako wikariusz w Puławach i Rudnie na Lubelszczyźnie. Następnie pełnił posługę kapłańską w archidiecezji krakowskiej: w Budzowie, Cięcinie, Nowym Targu i Skawinkach.

W sierpniu 1974 roku kard. Karol Wojtyła ustanowił ks. Zbigniewa Szychowskiego pierwszym proboszczem utworzonej rok wcześniej parafii w Leśnej koło Żywca. Pełnił tę posługę do 2003 roku. Posługę duszpasterską łączył ze staraniami o wyposażenie i upiększenie kościoła, kontynuowanymi przez jego następcę, ks. Piotra Sadkiewicza. Po przejściu na emeryturę ks. Szychowski zamieszkał w sąsiednich Radziechowach. Tutaj zmarł w poniedziałek 29 lipca 2019 r.

Informacje o uroczystości pogrzebowej podamy wkrótce.