W 70. roku życia i 45. roku kapłaństwa zmarł ks. prof. dr hab. Józef Krętosz, teolog, historyk Kościoła i profesor nauk humanistycznych, emerytowany wykładowca na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Ks. prof. Józef Krętosz urodził się 21 lutego 1949 r. w Bronowie. Ukończył studia teologiczne w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie (1967-1974), zdobył licencjat z teologii w Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie (1976), magisterium z teologii na KUL (1977), doktorat (1981) i habilitacja (1997) na KUL w Lublinie z nauk teologicznych w zakresie historii kościoła i tytuł profesora z nauk humanistycznych (17 maja 2006 r.).

Był wykładowcą historii Kościoła w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie i na zamiejscowym Studium Teologicznym KUL w Katowicach. Od 1 września 2001 r. pracował jako profesor nadzwyczajny na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pełnił funkcję dyrektora Instytutu Teologicznego. Od 1 czerwca 2003 r. był kierownikiem Zakładu Teologii Pastoralnej i dziejów Duszpasterstwa.
Szczególnym przedmiotem zainteresowań naukowych ks. Józefa Krętosza była problematyka kultury łacińskiej i Kościoła katolickiego na wschodnich kresach historycznej Polski, to jest na pograniczu z kulturą bizantyjską (tzw. Ukraina Zachodnia). Napisał ponad 100 artykułów, biogramów, recenzji.

Zmarły kapłan spoczął na cmentarzu w rodzinnym Bronowie.

bielsko.gosc.pl

Częstograj

Polecamy muzykę

Żywieckie portrety

Krąg biblijny

Katechezy w Bazylice

Rozmowy poświęcone