W uroczystość Chrystusa Króla, która jest świętem patronalnym Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

26 listopada, członkowie obu stowarzyszeń z pocztami sztandarowymi parafialnych oddziałów z wielu rejonów diecezji spotkali się na adoracji Najświętszego Sakramentu i Mszy św. w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bielsku-Białej. Liturgii przewodniczył biskup Roman Pindel, a wraz z biskupem wokół ołtarza stanęli m.in. ks. prof. Tadeusz Borutka, asystent kościelny Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej, i księża-asystenci parafialni oddziałów Akcji.

Wśród modlących się byli także członkowie Akcji Katolickiej, zasiadający w polskim parlamencie i rządzie - senator Andrzej Kamiński - prezes DIAK i Stanisław Szwed - sekretarz stanu  w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W homilii biskup Roman Pindel zaprosił zgromadzonych do przyjrzenia się wizerunkowi Chrystusa Króla, jaki w Jego uroczystość podaje Kościół w czytanym słowie Bożym. - Czy to jest atrakcyjne dla nas? Czy taki wizerunek przyjmujemy? - pytał biskup. - Pytamy, do czego ma prowadzić to panowanie Chrystusa Króla, jak ono się przejawia; czy jest jakiś porządek, jakieś prawo tego Chrystusowego panowania?

Czytanie ze Starego Testamentu i Psalm - ukazują Boga jako Pasterza: łaskawego, zabezpieczającego los stada. To Jezusowi zostało zlecone takie panowanie nad światem. Czytanie z Listu do Koryntian ukazuje Jezusa Chrystusa jako zwycięzcę nad złem i szatanem.

Odwołując się do słów z fragmentu Ewangelii św. Mateusza, biskup zaznaczył: - Przejmujące jest prawo, jakie nasz Król wprowadza na świat. Prawo, które dotyczy ludzi rozumnych, którzy je poznają i którzy będą chcieli według niego żyć. A jest to prawo niezwykłe. Nie ma ono charakteru praw i obowiązków. Nie znajdziemy tu czegoś takiego jak kara czy groźba. To, co zdumiewa w tym, co objawia nam ten fragment Ewangelii św. Mateusza, to fakt, że Król stawia się w pozycji człowieka w potrzebie: chory, w więzieniu, głodny, spragniony. I daje niezwykłą sankcję: że cokolwiek człowiek zaniedba wobec człowieka słabego, zagrożonego, zaniedba wobec Króla - mówił biskup, dodając, że słowa te zawierają także obietnicę współkrólowania.

Zwracając uwagę, że niejednokrotnie Akcja Katolicka w parafiach podejmuje zadania właściwe grupie charytatywnej, biskup dodał: - Chcemy tak żyć, bo wiemy, że to prawo jest życiodajne, bo sami dzięki łasce doznaliśmy pomocy jako ci najmniejsi, potrzebujący wsparcia, ale też coraz bardziej rozumiemy, że to prawo jest także nałożone na nas.

Taki wizerunek Królestwa Niebieskiego warto przyjąć: - Poddajemy się temu Królestwu. Spodziewamy się w nim zbawienia i dziedziczenia wraz Chrystusem tego, co Bóg mu powierzył. Takiej trosce Króla i Pana chcemy się poddać. Takiej, która ogarnia wszystko i zaspokaja wszystko; która zastępuje nasze nieudolne i słabe możliwości. Chcemy takie Królestwo głosić, ale też realizować je, żeby ten świat, w którym żyjemy, przemieniać na bardziej podobny do tego ideału Królestwa Chrystusowego.

Pod koniec Mszy św. biskup Roman Pindel wręczył medal "Pro Consecratione Mundi" Małgorzacie Ficie, emerytowanej nauczycielce Zespołu Szkół Samochodowych w Bielsku-Białej, współtwórczyni Akcji Katolickiej w parafii św. Jana Chrzciciela w Komorowicach. Pani Małgorzata nie mogła uczestniczyć w medalowej gali, która odbyła się w piątek 24 listopada w Bielskim Centrum Kultury. Wówczas medale odebrali także: ks. prałat Stanisław Czernik, proboszcz parafii św. Macieja w Andrychowie, i Małgorzata Midor z parafialnego oddziału Akcji w Pietrzykowicach.

Na zakończenie spotkania nowi prezesi parafialnych oddziałów Akcji Katolickiej z całej diecezji odebrali z rąk biskupa Pindla dekrety mianujące ich na tę funkcję.

Podczas Eucharystii wystąpił Chór św. Józefa z Zabrzega pod dyrekcją Sylwii Strządały, zaś na organach zagrał Daniel Strządała.

bielsko.gosc.pl

Częstograj

Polecamy muzykę

Żywieckie portrety

Krąg biblijny

Katechezy w Bazylice

Rozmowy poświęcone