Pielgrzymi diecezji bielsko-żywieckiej podczas wędrówki do łagiewnickiego sanktuarium Bożego Miłosierdzia złożyli swój dar serca dla sióstr z klasztoru Klarysek w Kętach.


Pątnicy w drodze z Hałcnowa do Łagiewnik wysłuchali szczególnej konferencji ks. przewodnika Mikołaja Szczygła. I wspaniale na nią odpowiedzieli...

Ks. Szczygieł dołączał do każdej z pielgrzymkowych grup, by podzielić się refleksją na temat miłosierdzia, któremu trzeba dawać czynne świadectwo. Przywoływał biblijną historię ubogiego Łazarza i bogacza, który za późno zrozumiał, że zawinił, bo zaniedbał okazać mu miłosierdzie, mówił też o wskazówkach, jakie daje nam dziś papież Franciszek, apelując o podejmowanie trudów wychodzenia naprzeciw potrzebom innych.

– To wezwania, na które nie możemy pozostać obojętni – podkreślał ks. Szczygieł, mówiąc o wielkiej potrzebie, w jakiej znalazły się siostry Klaryski od Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu z klasztoru w Kętach. Jak wyjaśniał, siostry żyją za klauzurą i nie wychodząc z klasztoru prowadzą nieustanną adorację. Od chwili, kiedy narodziła się inicjatywa diecezjalnej pielgrzymki do Bożego Miłosierdzia, modlą się nieustannie także za pielgrzymów.

– Mają swój udział w naszej obecności i bezpiecznym pielgrzymowaniu, ale potrzebują też naszej pomocy, bo stare budynki, w których mieszkają, pilnie wymagają gruntownych remontów, na które sióstr nie stać. Dlatego też o pomoc dla sióstr zaapelował bp Roman Pindel – dodawał ks. Szczygieł.

W odpowiedzi maszerujący pątnicy do skarbonek przekazywanych z rąk do rąk wrzucali swoje datki. – Jestem bardzo zbudowany ofiarnością pielgrzymów, bo naprawdę z sercem wsparli siostry – mówi ks. Mikołaj Szczygieł. – Po podliczeniu zebranych funduszy okazało się, że zebraliśmy 14 894,74 zł, 20 funtów i 4 euro. Całość przekażemy wkrótce do kęckiego klasztoru sióstr, a część pielgrzymów zapowiedziała też, że przekaże swoje wpłaty na konto bankowe. Wpłat można dokonywać na konto kęckiego klasztoru nr: 73 1240 1170 1111 0000 2409 1064.

bielsko.gosc.pl

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Częstograj

Polecamy muzykę

Żywieckie portrety

Krąg biblijny

Tutaj jesteśmy

Katechezy w Bazylice

Rozmowy poświęcone