Dzielmy się radością Zmartwychwstania Pańskiego.

W dniach poprzedzających mękę i ukrzyżowanie Jezusa Żydzi świętowali przygotowania do Paschy.
Uczniowie w dniach męki byli rozproszeni i przerażeni tym, co się stało.
Tłumy nie wiedziały, co o tym wszystkim sądzić.

A jednak Bóg wkroczył, żeby wzbudzić do życia swojego Syna, żeby ogłosić zwycięstwo - przez zmartwychwstanie Jezusa - nad śmiercią, nad grzechem i nad szatanem.

W tych dniach poprzedzających święta Wielkiej Nocy i w same święta radujmy się tym, jak Bóg zaskoczył ludzi przez zmartwychwstanie swojego Syna.
Radujmy się tym, co przynosi zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.
Dzielmy się tą radością z tymi, którzy nie wierzą.

Częstograj

Polecamy muzykę

Żywieckie portrety

Krąg biblijny

Tutaj jesteśmy

Katechezy w Bazylice

Rozmowy poświęcone