Bp Roman Pindel sprawował 14 kwietnia Liturgię na cześć Męki Pańskiej w konkatedrze w Żywcu.

Ordynariusz bielsko-żywiecki wezwał do osobistej adoracji krzyża oraz do sięgnięcia po słowo Boże, które zapowiada, ale i objaśnia sens zbawczy cierpienia i śmierci Chrystusa na krzyżu.

Biskup w homilii wskazał na znajdujący się  w kaplicy szpitalnej w alzackim Isenheim obraz Matthiasa Grünewalda, ukazujący w formie tryptyku scenę ukrzyżowania Chrystusa. Zauważył, że wokół monumentalnej sceny ukrzyżowania zobaczyć można – po jednej stronie, u stóp krzyża, Jana ewangelistę, podtrzymującego omdlewającą Marię, obok klęczącą Marię Magdalenę, a po drugiej stronie Jana Chrzciciela z Barankiem Bożym u stóp świętego. Jak zauważył biskup, w ten sposób malarz zobrazował nie tylko wydarzenie, lecz także ukazał teologię – sens tego, co się stało na Golgocie.

„Artysta postanowił pokazać, że Ten, który umiera na krzyżu, to Baranek Boży. Krew która wytryskuje z Jego boku, a wcześniej pojawia się na poranionym ciele Jezusa, ma znaczenie zbawcze. Wszystkiego dopełnia napis wzięty z Ewangelii: On ma wzrastać, a ja mam się umniejszać” – wyjaśnił, podczas gdy wierni mogli zobaczyć na ekranie w świątyni reprodukcję malarskiego arcydzieła sprzed 502 lat.

Aby lepiej zrozumieć sens adoracji krzyża, ordynariusz zaproponował stworzenie swoistego tryptyku z umieszczonym w centrum fragmentem Ewangelii poświęconym śmierci Jezusa, a następnie po dwóch stronach – starotestamentowymi tekstami zapowiadającymi sens Golgoty z jednej, a z drugiej strony – tekstami mówiącymi o znaczeniu tego wydarzenia i wyzwaniu, jakim jest ono dla nas.

Analizując poszczególne elementy wyobrażonego tryptyku biskup tłumaczył szczegóły związane z lakonicznym opisem męki i śmierci Jezusa w najstarszej Ewangelii. Jednocześnie wskazał na słowa Psalmu 22, zapowiadającego cierpienia Mesjasza. Sięgnął także do I Listu św. Piotra, ukazującego sens osamotnienia i śmierci Syna Bożego, który według słów Apostoła, „w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, abyśmy przestali być uczestnikami grzechów, a żyli dla sprawiedliwości”.

Biskup zwrócił uwagę na szczegóły męki Chrystusowej opisanej przez innych ewangelistów i sięgnął po słowa psalmisty , a następnie interpretował ten obraz w świetle słów św. Pawła z Listu do Rzymian, o wspólnocie losów Jezusa i ludzi, którzy w Niego uwierzyli.

Markowy opis agonii i śmierci Jezusa biskup uzupełniał profetycznymi tekstami Izajasza, mówiącymi o niezawinionym cierpieniu sługi Jahwe oraz uświadamiającymi sens tego, co zdarzyło się ponad 20 wieków temu, pokazującymi, że w „Jego ranach jest nasze zdrowie”.

„Będziemy zbliżać się do krzyża, wpatrując się z największym szacunkiem w umęczone ciało Jezusa. Zrozumienie tego, co widzimy i tego, co stało się dwa tysiące lat temu, jest w słowie Bożym – w  tekstach proroków, psalmisty , apostołów. Szukajmy zrozumienia, dlaczego tak się stało, ale także dla jakiej korzyści dla nas Jezus cierpiał na krzyżu” – zaapelował.

Po Komunii św. Najświętszy Sakrament został przeniesiony do symbolicznego Grobu Pańskiego. Przez całą Wielką Sobotę, aż do liturgii Wigilii Paschalnej trwać będzie tu adoracja.

diecezja.bielsko.pl

Częstograj

Polecamy muzykę

Żywieckie portrety

Krąg biblijny

Tutaj jesteśmy

Katechezy w Bazylice

Rozmowy poświęcone