Harmęże, Centrum św. Maksymiliana: 24-26 marca 2017 r.

Franciszkanie wraz z Misjonarkami Niepokalanej Ojca Kolbego zapraszają na XVI Dni Kolbiańskie.

Sympozjum połączone z modlitwą odbędzie się w dniach 24-26 marca 2017 r. w Centrum św. Maksymiliana w Harmężach k. Oświęcimia.

Tematem tegorocznego spotkania formacyjnego jest: "Rycerstwo Niepokalanej. Sto lat historii. Sto lat misji". Nawiązuje ono do przypadającej w tym roku 100. rocznicy powstania Rycerstwa Niepokalanej, założonego przez św. Maksymiliana M. Kolbego, męczennika Auschwitz.

Dni Kolbiańskie - odbywają się w Harmężach od 2001 r., a inicjatywa ich organizacji wyszła od o. prof. dr hab. Zdzisława Kijasa OFMConv.

Dni Kolbiańskie, inaczej niż Spotkania Liderów, są skierowane nie tylko do Rycerzy Niepokalanej, ale do wszystkich osób wierzących, którym bliska jest postać i idee św. Maksymiliana M. Kolbego. Podczas spotkania próbujemy spojrzeć na św. Maksymiliana pod różnym kontem, często porównując go z innymi ważnymi postaciami lub prezentując na tle epoki i jej problemów. Tegoroczne spotkanie nosi tytuł: „Rycerstwo Niepokalanej. Sto lat historii. Sto lat misji”.

Dni Kolbiańskie odbywają się pod patronatem Katedry Kolbiańskiej Papieskiego Wydziału Teologicznego św. Bonawentury – Seraphicum w Rzymie oraz Ks. Biskupa Romana Pindla, Ordynariusza Diecezji Bielsko-Żywieckiej.

Patronatem medialnym 16. Dni Kolbiańskie objęło radio Anioł Beskidów.

Częstograj

Polecamy muzykę

Żywieckie portrety

Katechezy w hałcnowskiej bazylice

Tutaj jesteśmy