Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bielsku Białej oferuje swoją pomoc dla seniorów w zrobieniu zakupów, dostarczeniu leków czy załatwieniu innych pilnych spraw.

poik