B-B Aleksandrowice, niedziela 20 stycznia, godz. 15:00.

IX Diecezjalny Przegląd Chórów, Scholi i Zespołów


„PÓJDŹMY WSZYSCY DO STAJENKI” 2019
Honorowy patronat: Ksiądz Bp Roman Pindel

REGULAMIN

Cele Przeglądu:
• pobudzenie ak¬tywności społeczno-kulturalnej amatorskich chórów, scholi i zespołów działających przy parafiach,
• ukazywanie śpiewu jako jednej z form integrujących społecz¬ności, przybliżających uniwersalne wartości muzyczne,
• wzrost poziomu wykonawczego amatorskich zespołów, konfrontacja osiągnięć, wymiana doświadczeń i integracja zespołów,
• upowszechnianie tradycyjnych i współczesnych kolęd i pastorałek.

Warunki zgłoszenia:
• VIII Diecezjalny Przegląd Chórów, Scholi i Zespołów „PÓJDŹMY WSZYSCY DO STAJENKI” odbędzie się 20 stycznia 2019 roku w kościele pw. św. Maksymiliana w Bielsku-Białej – Aleksandrowicach, o godz. 15.00.
• Przegląd nie ma charakteru konkursu.
• W Przeglądzie mogą wziąć udział chóry, schole i inne zespoły działające przy parafiach, które zgłosiły swój udział na karcie zgłoszenia.
• Termin nadsyłania kart zgłoszeń upływa dnia 9 stycznia 2019 roku.
• Kartę zgłoszenia należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Warunki uczestnictwa:
• O zakwalifikowaniu do Przeglądu decyduje kolejność zgłoszeń.
• Zespół zostanie powiadomiony o zakwalifikowaniu drogą internetową lub/i telefoniczną najpóźniej do 11 stycznia 2019 roku.
• Program występu powinien zawierać trzy utwory – kolędy lub/i pastorałki.
• Czas występu wraz z wejściem i zejściem nie może przekroczyć 10 min.
• O kolejności występów decydują organizatorzy.

Organizatorzy zapewniają:
• Dyplom uczestnictwa dla każdego zespołu biorącego udział w Przeglądzie.
• Poczęstunek po koncercie.

Organizatorzy nie zapewniają:
• Sali do rozśpiewania
• Zwrotu kosztów podróży.

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nielegalne wykonywanie muzyki (prawa autorskie) i związane z tym działania prawne.

Organizatorzy:
Komisja Muzyki Kościelnej Diecezji Bielsko-Żywieckiej.
Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Bielsku-Białej
Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy

tel. kontaktowy: Krzysztof Przemyk - 601 49 48 33

 

KARTA ZGŁOSZENIA (wzór)
IX Diecezjalny Przegląd Chórów, Scholi i Zespołów
„PÓJDŹMY WSZYSCY DO STAJENKI” 2019


1. Nazwa zespołu:

2. Miejscowość:

3. Nazwa i adres parafii:

4. Imię i nazwisko dyrygenta:

5. Imię i nazwisko osoby kontaktowej:

6. Dokładny adres, nr tel., e-mail:

7. Program występu (imię i nazwisko kompozytora lub autora opracowania, tytuł utworu i czas trwania)8. Liczba uczestników:

9. Środek transportu:

10. Krótka historia zespołu

 

 

 


ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU ORAZ NAGRAŃ AUDIOWIZUALNYCH
Niniejszym oświadczam, że:
- zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i danych zespołu, który zgłaszam do udziału w Przeglądzie przez Organizatorów, którzy są ich administratorami. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Przeglądzie. Dane będą wykorzystane dla celów niniejszego Przeglądu w związku z prowadzeniem dokumentacji oraz realizacją celów statutowych Organizatorów,
- wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku i wizerunku zespołu, który zgłaszam do udziału w Przeglądzie, przez Organizatorów do promowania działań związanych z realizacją celów statutowych Organizatorów poprzez upowszechnianie zdjęć oraz materiałów audiowizualnych, zarejestrowanych podczas Przeglądu, w mediach: internet, prasa, radio, telewizja.
Ponadto zgadzam się na udostępnianie ich na płytach CD/DVD oraz folderach wydawanych przez Organizatorów.
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie w celu promocji działań związanych z działalnością Organizatorów.
Oświadczam również, że warunki uczestnictwa w IX Diecezjalnym Przeglądzie Chórów, Scholi i Zespołów „PÓJDŹMY WSZYSCY DO STAJENKI” 2019 są mi znane i akceptuję je w całości.

 

miejscowość, data podpis dyrygenta
 

Nasze audycje

Krąg biblijny

Żywieckie portrety

Pod naszym patronatem

Katechezy w Bazylice

Rozmowy poświęcone

Copyright © 1998-2019 Anioł Beskidów - Beskidzkie Radio Katolickie 90,2 MHz

Na górę strony