Organizatorem Festiwalu Piosenki Religijnej pod hasłem: "Niech Zstąpi Duch Twój",jest Stowarzyszenie Integracji Ochrony Przyrody i Dziedzictwa Kultury „Dolina Rudawy", przy współudziale Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Dekanatu Bolechowice i Parafii św. Franciszka z Asyżu w Zabierzowie.

I Festiwal Piosenki Religijnej

Patronat nad Festiwalem objął jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski, Metropolita Krakowski.

Organizatorzy mają zaszczyt zaprosić do części konkursowej Festiwalu zespoły wokalno-instrumentalne działające przy parafiach na terenie archidiecezji krakowskiej. Do udziału w całym Festiwalu pragniemy zaprosić natomiast wszystkie pozostałe wspólnoty, grupy parafialne i duszpasterstwa, aby w ten sposób móc dziękować, uwielbiać i wyśpiewać naszą radość że to Bóg nas prowadzi, a my jesteśmy napełnieni Duchem Świętym.

Formularz zgłoszeniowy, jak i regulamin festiwalu, można pobrać ze strony: www.bloniazabierzowskie.pl w zakładce: Festiwal Piosenki Religijnej 2018. Wszelkie dodatkowe informacje można również uzyskać dzwoniąc do biura Festiwalu pod nr: 664 15 15 15 (w dni powszednie w godz. 12:00 – 16:00).

Wydarzenia Festiwalowe:
• przyjmowanie zgłoszeń konkursowych (nieprzekraczalny termin do dnia 15.04.)
• przesłuchania, przez jury konkursowe, nadesłanych materiałów muzycznych
• zakwalifikowanie finalistów (powiadomienie zespołów do dn. 1.05.)

Finał Festiwalu 19.05.2018 r. (w godz. 15:00 – 21:30)
• przesłuchania konkursowe
• wyłonienie zwycięzców i wręczenie nagród
• występ gwiazdy Festiwalu
• wieczór uwielbienia, przedstawienie słowno – muzyczne, z udziałem chóru i orkiestry
• uroczyste zakończenie Festiwalu.

Częstograj

Polecamy muzykę

Żywieckie portrety

Krąg biblijny

Tutaj jesteśmy

Katechezy w Bazylice

Rozmowy poświęcone