VIII Diecezjalny Przegląd Chórów, Scholi i Zespołów „Pójdżmy wszyscy do stajenki” 2018

Honorowy patronat: Ksiądz Bp Roman Pindel

REGULAMIN

Cele Przeglądu:    
•    pobudzenie ak¬tywności społeczno-kulturalnej amatorskich chórów, scholi i zespołów działających przy parafiach,
•    ukazywanie śpiewu jako jednej z form integrujących społecz¬ności, przybliżających uniwersalne wartości muzyczne,
•    wzrost poziomu wykonawczego amatorskich zespołów, konfrontacja osiągnięć, wymiana doświadczeń i integracja zespołów,
•    upowszechnianie tradycyjnych i współczesnych kolęd i pastorałek.

Warunki zgłoszenia:
•    VIII Diecezjalny Przegląd Chórów, Scholi i Zespołów „PÓJDŹMY WSZYSCY DO STAJENKI” odbędzie się 7 stycznia 2018 roku w kościele pw. św. Maksymiliana w Bielsku-Białej – Aleksandrowicach, o godz. 15.00.
•    Przegląd nie ma charakteru konkursu.
•    W Przeglądzie mogą wziąć udział chóry, schole i inne zespoły działające przy parafiach, które zgłosiły swój udział na karcie zgłoszenia.
•    Termin nadsyłania kart zgłoszeń upływa dnia 15 grudnia 2017 roku.
•    Kartę zgłoszenia należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Warunki uczestnictwa:
•    O zakwalifikowaniu do Przeglądu decyduje kolejność zgłoszeń.
•    Zespół zostanie powiadomiony o zakwalifikowaniu drogą internetową lub/i telefoniczną najpóźniej do 18 grudnia 2017 roku.
•    Program występu powinien zawierać trzy utwory – kolędy lub/i pastorałki.
•    Czas występu wraz z wejściem i zejściem nie może przekroczyć 10 min.
•    O kolejności występów decydują organizatorzy.

Organizatorzy zapewniają:
•    Dyplom uczestnictwa dla każdego zespołu  biorącego udział w Przeglądzie.
•    Poczęstunek po koncercie.

Organizatorzy nie zapewniają:
•    Sali do rozśpiewania
•    Zwrotu kosztów podróży.

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nielegalne wykonywanie muzyki (prawa autorskie) i związane z tym działania prawne.

Organizatorzy:
Komisja Muzyki Kościelnej Diecezji Bielsko-Żywieckiej.
Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Bielsku-Białej
Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy

tel. kontaktowy: Krzysztof Przemyk - 601 49 48 33
 KARTA ZGŁOSZENIA (wzór)
VIII Diecezjalny Przegląd Chórów, Scholi i Zespołów
„PÓJDŹMY WSZYSCY DO STAJENKI” 2018


1.    Nazwa zespołu:

2.    Miejscowość:    

3.    Nazwa i adres parafii:

4.    Imię i nazwisko dyrygenta:

5.    Imię i nazwisko osoby kontaktowej:

6.    Dokładny adres, nr tel., e-mail:

7.    Program występu (imię i nazwisko kompozytora lub autora opracowania, tytuł utworu i czas trwania)   

8.    Liczba uczestników:

9.    Środek transportu:

10.    Krótka historia zespołu  


ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU ORAZ NAGRAŃ AUDIOWIZUALNYCH
Niniejszym oświadczam , że:
 - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich  danych osobowych i danych zespołu, który zgłaszam do udziału w Przeglądzie przez Organizatorów,  którzy są ich administratorami. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Przeglądzie. Dane będą wykorzystane dla celów niniejszego Przeglądu w związku z prowadzeniem dokumentacji oraz realizacją celów statutowych Organizatorów,
- wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego  wizerunku i wizerunku zespołu, który zgłaszam do udziału w Przeglądzie, przez Organizatorów do promowania działań związanych z realizacją celów statutowych Organizatorów poprzez upowszechnianie zdjęć oraz materiałów audiowizualnych, zarejestrowanych podczas Przeglądu, w mediach: internet, prasa, radio, telewizja.
Ponadto zgadzam się na udostępnianie ich na płytach CD/DVD oraz folderach wydawanych przez Organizatorów.
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie w celu promocji działań związanych z działalnością Organizatorów.
Oświadczam również, że warunki uczestnictwa w VIII Diecezjalnym Przeglądzie Chórów, Scholi i Zespołów „PÓJDŹMY WSZYSCY DO STAJENKI” 2018  są mi znane i akceptuję je w całości.miejscowość, data                                               podpis dyrygenta

Częstograj

Polecamy muzykę

Żywieckie portrety

Krąg biblijny

Tutaj jesteśmy

Katechezy w Bazylice

Rozmowy poświęcone