Ogłoszenia

Zaprasza Elżbieta Stanclik-Darmofał.

Częstograj

Polecamy muzykę

Teraz na antenie

19:30 - 20:00
Rozmowa dnia - Duszpasterstwo młodych
20:00 - 20:10
Ogłoszenia
20:10 - 21:00
Godzina Biblijna
21:00 - 21:15
Apel Jasnogórski
21:15 - 21:30
Stół Słowa Bożego

Polecane audycje

Anielski poradnik

Katechezy w Bazylice