Hałcnowskie katechezy

Cykl katechez dla dorosłych w Bazylice Nawiedzenia NMP w Bielsku-Białej Hałcnowie.

ks.witko

Ks. Andrzej Witko: "Wierzę w Jezusa Chrystusa, który umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion" - katecheza wygłoszona we wtorek 16 maja o godz. 19.00 w ramach comiesięcznych katechez w hałcnowskiej Bazylice. Na zakończenie katechezy można było zadawać prelegentowi pytania, związane z jego przedłożeniem.

Częstograj

Polecamy muzykę

Teraz na antenie

19:30 - 20:00
Rozmowa dnia - Duszpasterstwo młodych
20:00 - 20:10
Ogłoszenia
20:10 - 21:00
Godzina Biblijna
21:00 - 21:15
Apel Jasnogórski
21:15 - 21:30
Stół Słowa Bożego

Polecane audycje

Anielski poradnik

Katechezy w Bazylice