radio_on-lineRadio ON-LINE
Słuchaj nas na komputerach
i urządzeniach mobilnych


kosciol_on-lineKościół ON-LINE
Oglądaj Msze św. i nabożeństwa z kościoła
św. Jana Chrzciciela w Bielsku-Białej

Ofiara na nasze radio - szybki przelew elektroniczny

10zł20 zł50 zł100 złdowolna_kwota

Transmisja w naszym programie w sobotę 2 lipca od godz. 10:00.

Półtora tysiąca miejsc siedzących czeka na pielgrzymów. Dojazd ułatwi biała kartka za szybą pojazdu.Uroczystość nadania tytułu Bazyliki Mniejszej kościołowi Nawiedzenia NMP w Bielsku-Białej Hałcnowie odbędzie w sobotę 2 lipca 2016 r. Przewodniczyć jej będzie Nuncjusz Apostolski w Polsce abp Celestino Migliore.

Program uroczystości przedstawia się następująco:
 
10:00   Nabożeństwo czuwania
11:00   Msza św.
12:30   zakończenie Mszy św. i odsłonięcie tablicy z tytułem Bazyliki.
 
Liturgia sprawowana będzie na ołtarzu polowym na placu przy hałcnowskiej świątyni. Przygotowano tutaj specjalne miejsca siedzące dla wiernych: 250 sześcioosobowych ławek. Dla tych, którzy znajdą się na placu kościelnym od strony ul. Wyzwolenia, zostanie ustawiony telebim z obrazem liturgii, sprawowanej na ołtarzu polowym. Specjalne ekrany zajdą się również we wnętrzu kościoła. Uroczystość transmitować będzie na żywo radio diecezjalne „Anioł Beskidów”. Z okazji uroczystości przygotowano specjalny film, promujący sanktuarium:
 
Na czas uroczystości łaskami słynąca Pieta zostanie wcześniej wyjęta z ołtarza głównego. W procesji inaugurującej Mszę św. zostanie wyniesiona z kościoła i umieszczona przy ołtarzu polowym. O miejscu celebracji liturgii mówi kustosz sanktuarium ks. prałat Stanisław Morawa:
 
Obecni będą biskupi z diecezji bielsko-żywieckiej: Roman Pindel, Piotr Greger i Tadeusz Rakoczy oraz metropolita górnośląski abp Wiktor Skworc. Metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz wystosował list do uczestników uroczystości. Biskup kielecki zapowiedział udział swojego przedstawiciela.
 
O zdrowie pielgrzymów dbać będą służby medyczne. Przy głównym wejściu do kościoła dyżur będzie pełnić karetka Pogotowia Ratunkowego. Na zapleczu ołtarza polowego punkt sanitarny organizuje Maltańska Służba Medyczna.
 
ZMIANY W RUCHU DROGOWYM
 
W godzinach 8:00-16:00 zostaną wprowadzone ograniczenia w ruchu drogowym. Godzina rozpoczęcia ograniczeń jest stała, natomiast termin ich zakończenia może ulec zmianie (przyspieszeniu) ze względu na porę zakończenia uroczystości.
 
Całkowicie zostanie zamknięta dla ruchu ul. Wyzwolenia na odcinku od ronda (ul. Hałcnowska i ul. Janowicka) do skrzyżowania z ul. Zagrody.
 
Jadący do centrum Bielska-Białej od strony Oświęcimia, Wilamowi i Pisarzowic przed wjazdem do Hałcnowa powinni z ul. Wyzwolenia skręcić w lewo w ul. Krzemionki i następnie ul. Witosa dojechać ponownie do ul. Wyzwolenia, objeżdżając w ten sposób centrum Hałcnowa. Wyjazd z centrum Bielska-Białej w kierunku Pisarzowic odbywać się będzie tą samą trasą. Nie będzie ograniczeń dotyczących trasy Centrum Bielska-Białej - Janowice. Przemierzający ją muszą jedynie liczyć się ze spowolnieniem ruchu, a w rejonie Sanktuarium powinni zachować szczególną ostrożność oraz ściśle stosować się do poleceń policji i służb porządkowych.
 
Na niektórych ulicach w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła w Hałcnowie w tym samym terminie zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy. Są to ulice: ks. Skiby, Księży Las, Przyjaźni, Siostry M. Szewczyk, Sucharskiego, Kubika, Nowy Świat.
 
Trasa objazdu zostanie odpowiednio oznakowana, a miejsca wjazdu na obszar uroczystości zabezpieczone barierami i znakami drogowymi oraz poprzez usytuowanie odpowiednich służb.
 
 
 
ZMIANY W FUNKCJONOWANIU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
 
Linia nr 56 będzie kursować bez zmian
 
Linie nr 13 i 17 omijają centrum Hałcnowa, przejeżdżają trasą objazdową poprzez ul. Witosa, Krzemionki i Wyzwolenia do pętli Hałcnów Granica
 
Linia nr 31 omija centrum Hałcnowa, przejeżdża trasą objazdową poprzez ul. Witosa, Krzemionki
 
Linia nr 32 kończy bieg na rondzie Wyzwolenia – Hałcnowska – Janowicka
 
Linie, których przystanek końcowy znajduje się w centrum Hałcnowa, kończą bieg na Kopcu (skrzyżowanie ulic Wyzwolenia – Witosa)
 
Dodatkowo MZK podstawi dwa autobusy linii nr 13 i 32, które przed uroczystością dojadą z centrum miasta od strony ul. Krzemionki i zostaną ustawione na wydzielonych stanowiskach na ul. Wyzwolenia (rejon sklepu Kosmos), a po zakończeniu uroczystości odjadą z pasażerami w kierunku miasta.
 
DOJAZD DO PARKINGÓW
 
Kierowcy wszystkich samochodów i autokarów, zmierzających na uroczystości, powinni bezwzględnie umieścić za przednią szybą białą kartkę. Będzie ona dla służb porządkowych informacją o celu podróży i pozwoli płynnie, bez zatrzymywania skierować pojazd na odpowiedni parking.
 
Dla uczestników uroczystości przygotowano następujące miejsca parkingowe:
 
DLA AUTOKARÓW
 
parking przed Domem Kultury (wjazd z ul. Wyzwolenia na ul. Siostry Małgorzaty Szewczyk); po jego zapełnieniu autokary parkować będą w części zamkniętej dla ruchu ogólnego ulicy Wyzwolenia.
 
Kolejne autokary nadjeżdżające od strony centrum miasta, Komorowic i Janowic parkować będą na odcinku od skrzyżowania z ul. ks. Skiby (Serdecznej) do ronda (Wyzwolenia – Janowicka – Hałcnowska) – po południowej stronie ulicy.
 
Kolejne autokary nadjeżdżające od strony Wilamowic i Kóz parkować będą na odcinku od rejonu sklepu Kosmos do skrzyżowania z ul. Zagrody, a w razie potrzeby do skrzyżowania z ul. Krzemionki – po północnej stronie ul. Wyzwolenia.
 
DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 
obok Domu Kultury – wewnątrz pętli autobusowej (wjazd z ul. Wyzwolenia na ul. Siostry Małgorzaty Szwczyk).
 
DLA KSIĘŻY
 
na ul. Przyjaźni oraz w północnej części ogrodu parafialnego (wjazd od ul. Przyjaźni).
 
DLA SIÓSTR ZAKONNYCH
 
na terenie klasztoru Sióstr Serafitek (dojazd od ul. Siostry Małgorzaty Szewczyk).
 
DLA DZIENNIKARZY I ZAPROSZONYCH GOŚCI
 
na terenie Szkoły Podstawowej nr 28 (wjazd przez bramę do ul. Wyzwolenia); po wypełnieniu tego parkingu, kolejne pojazdy zaproszonych gości kierowane będą na parking na terenie klasztoru Sióstr Serafitek (wjazd od ul. Sucharskiego).
 
Pojazdy uczestników uroczystości nadjeżdżające od strony centrum miasta, Komorowic i Janowic kierowane będą na miejsca parkingowe na ul. Siostry Małgorzaty Szewczyk (z dopuszczeniem parkowania na odcinku dojazdu do klasztoru – z zachowaniem przejezdności), ks. Skiby, Księży Las. Pojazdy nadjeżdżające od strony Wilamowic i Kóz kierowane będą na miejsca parkingowe na ulicach Sucharskiego, Nowy Świat, Kubika.
 
 
 
PIETA HAŁCNOWSKA
 
Pierwsza wzmianka o cudownej figurze Matki Bożej Bolesnej w Hałcnowie, pochodzi z 1764 r. Jej autor, Jan Grzybkowski, pisarz na dworze miejscowego dziedzica, zanotował: „Na dębie - nieopodal dworu - znajduje się czczona przez lud rzeźba Matki Bożej Bolesnej, trzymającej na kolanach ciało umęczonego swego Syna”.
 
W 1760 r. figurka znalazła się w posiadaniu niejakiego Michała Chrapczyńskiego, mieszkającego w Kętach. Po jednej z gwałtownych burz cudowna rzeźba została strącona z drzewa na ziemię. Przechodzący tamtędy Chrapczyński podniósł ją i zabrał do domu, jako największy skarb. Dręczony wyrzutami sumienia i chorobą, którą odczytał jako Boże upomnienie, odniósł figurę tam, gdzie ją znalazł, zawieszając na przydrożnym dębie. W 1767 r. w drzewo uderzył piorun: rozbił wiszącą na nim gablotę z figurką i spalił sukienkę założoną na rzeźbę. Sama figura pozostała nietknięta. Wierni, aby zapobiec na przyszłość podobnym nieszczęściom, zanieśli rzeźbę do dworskiej kaplicy dziedzica Adama Pruszyńskiego. Pruszyńscy, wiedząc jakim kultem cieszy się Figura Matki Bożej, wybudowali nieopodal dębu kapliczkę, gdzie na powrót umieszczono rzeźbę.
 
Dynamicznie rozwijający się kult znaku Figury doprowadził do budowy w ostatniej ćwierci XVIII w. kościoła w którym umieszczono wizerunek.
 
2 lipca 1926 r. bp Anatol Nowak, sufragan krakowski, za zgodą biskupa krakowskiego księcia Adama Stefana Sapiehy, dokonał koronacji biskupimi koronami Cudownej Figury Matki Bożej Bolesnej. Dokładnie dziesięć lat później - w 1936 roku - korony skradziono. Łupem złodziei padły także wota i monstrancja. 7 lipca 1936 r. dokonano ponownej, uroczystej koronacji Cudownej Piety.
 
4 lutego 1945 r. w pożarze, który wybuchł po ostrzelaniu kościoła przez sowiecką artylerię, Pieta spłonęła. Wkrótce jednak postarano się o nowy wizerunek. Wykonał go w latach 1946-48 Antoni Handzlik z Kóz. Przynaglany przez Hałcnowskich parafian nie dokończył wizerunku - jego dolnej części, zakrytej szatą. Pieta znalazła się w ołtarzu wiosną 1948 roku.
 
W 1984 r. rozpoczęto starania o uwieńczenie figury Matki Bożej Bolesnej koronami papieskimi. 17 października 1992 r. Kongregacja do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wyraziła na to zgodę. Korony poświęcił w Rzymie papież Jan Paweł II. Koronacji cudownej figury Matki Bożej Hałcnowskiej dokonał 26 września 1993 r. metropolita krakowski kard. Franciszek Macharski wraz z arcybiskupem częstochowskim Stanisławem Nowakiem i biskupem bielsko-żywieckim Tadeuszem Rakoczym.
 
Pieta Hałcnowska, to figura, którą tradycyjnie „ubiera się” w specjalną szatę. Sanktuarium posiada kilka takich sukien. Kolejną - specjalnie z okazji nadania kościołowi hałcnowskiemu tytułu Bazyliki Mniejszej - przygotowali Jadwiga i Marek Juraszowie z Przybędzy na Żywiecczyźnie. Suknia haftowana motywami sztuki Górali Żywieckich będzie podkreślać tytuł Królowej Beskidów, jakim zwykło się obdarzać Matkę Boską Hałcnowską.
 
O Piecie hałcnowskiej opowiada kustosz sanktuarium ks. prałat Stanisław Morawa:
 
 
 
KOŚCIÓŁ W HAŁCNOWIE
 
Hałcnów został założony pod koniec XIII w. Od 1977 r. został włączony w obręb Bielska-Białej.
 
Bazylika Nawiedzenia NMP jest kościołem późnobarokowym. Zbudowano go w latach 1777-1784, jako filialną świątynie parafii w pobliskich Komorowicach. Pierwotnie do odprawiania nabożeństw dojeżdżali tutaj księża z Komorowic, potem utworzono w Hałcnowie samodzielną kapelanię, z księdzem mieszkającym tutaj na stałe. W 1825 r. biskup tarnowski Grzegorz Ziegler konsekrował kościół. Dopiero w 1860 r. w Hałcowie utworzono w pełni samodzielną parafię.
 
W 1844 roku papież Grzegorz VI, na prośbę biskupa tarnowskiego, przyznał Hałcnowowi przywilej odpustu zupełnego: w dniu Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny (wówczas 2 lipca) oraz we wspomnienie i Matki Boskiej Różańcowej (7 października).
 
4 lutego 1945 r. na skutek ostrzały artyleryjskiego kościół wraz z wyposażeniem stanął w ogniu. Lata powojenne upłynęły na jego odbudowie i ponownym wyposażeniu.
 
W Roku Jubileuszowym 2000 rozbudowano świątynię, powiększając ją o nową, dwupoziomową zakrystię i dwie kaplice: Miłosierdzia Bożego i Niepokalanego Poczęcia NMP.
 
W ciągu ostatnich kilkunastu lat odremontowano i obłożono kamieniem ceglany mur okalający kościół wraz ze znajdującymi się w nim kaplicami stacji Drogi Krzyżowej, płaskorzeźby Drogi Krzyżowej poddano gruntownej konserwacji. Odnowiono również kaplicę z figurą św. Judy Tadeusza.
 
28 sierpnia 2015 r. Ojciec Święty Franciszek wydał dekret o ustanowieniu kościoła Nawiedzenia NMP w Bielsku-Białej Hałcnowie Bazyliką Mniejszą. Decyzja to zostanie oficjalnie ogłoszona i wejdzie w życie 2 lipca 2016 roku, w dniu 90. rocznicy pierwszej koronacji hałcnowskiej Piety koronami biskupimi.
 
O wydarzeniach poprzedzających uroczystość nadania tytułu bazyliki hałcnowskiej świątyni mówi kustosz sanktuarium ks. prałat Stanisław Morawa:
 
Udostępnij:

Częstograj

Polecamy muzykę

Polecane audycje

Katechezy w Bazylice

Pod naszym patronatem

Podcasty

Listy Nikodema

listy_nikodema

Rozważanie niedzielnej Ewangelii prowadzi Adam Rakszawski - niedziela, godz. 10:00.
Teksty rozważań można znaleźć na blogu LISTY NIKODEMA.

Copyright © 1998-2022 Anioł Beskidów - Beskidzkie Radio Katolickie 90,2 MHz. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Na górę strony