W dorocznym spotkaniu opłatkowym 10 stycznia wzięli udział politycy i samorządowcy z naszego regionu.

Dzielenie się opłatkiem poprzedziła Msza św. celebrowana przez bp Roman Pinda w bielskim kościele NSPJ. Razem z biskupem przy ołtarzu modlił się także duszpasterz środowiska samorządowców i parlamentarzystów, wikariusz generalny ks.Marek Studenski. W homilii biskup nawiązał do budzących krytykę obrazów filmowych ukazujących religię chrześcijańską w fałszywym świetle. - Próbujemy tworzyć jakby alternatywną historię, narrację i zastanawiamy się nad tym, która jest ciekawsza, bardziej chwytliwa czy porywająca, zapominając o tym, czy Bóg tego chce. Zapominamy, jakie jest objawienie od Boga, odnośnie tego, jak chce zbawić świat – zauważył biskup i wskazał, że kwestia jest bardzo ważna, bo dotyczy właściwie pojmowanej religii. Przypomniał, że dzieje zbawienia toczą się dalej, a Kościół i samorządowcy mogą czynić wiele dobra w świecie. Po Mszy św. w budynku kurialnym uczestnicy spotkania składali sobie życzenia. W imieniu parlamentarzystów życzenia bikupowi złożył Grzegorz Puda, wiceminister inwestycji i rozwoju. Z kolei w imieniu samorządowców głos zabrał burmistrz Skoczowa Mirosław Sitko, który nawiązał do obchodzonego Roku św. Jana Sarkandra – męczennika rodem ze Skoczowa. Duszpasterz śwrodowiska parlamantarzystów i samorządowców ks. Marek Studenski zachęcił do naśladowania sposobu i stylu, w jakim Bóg, który stał się człowiekiem, sprawuje swoją władze nad światem.