Ponad 1,5 tys. pielgrzymów z naszej diecezji 12 października modliło się w koszyckiej katedrze św. Elżbiety pod przewodnictwem biskupa Romana Pindla. W ten sposób uczciliśmy św. Melchiora Grodzieckiego w miejscu jego męczeńskiej śmierci. 

koszyce

- Męczennicy koszyccy wytrwali do końca swojego życia i do końca swojego cierpnienia za wiarę. Dlatego na pewno są zwycięzcami. Stąd pewność Kościoła w Koszycach i całego Kościoła, że są zbawieni i mogą być naszymi orędownikami. Nie ma większej pewności co do zbawinia jak pewność że ktoś oddał życie za wiarę. Módlmy się w czasie tej pielgrzymki abyśmy zawsze pragnęli wierności naszej wierze, zwłaszcza w czasie próby. Abyśmy w chwilach pokusy i trudności modlili się o umocnienie. A Bóg sam obiecuje że próba nie będzie ponad nasze siły i ponad łaskę którą otrzymamy - mówił bp Roman Pindel podczas uroczystej Eucharystii w gotyckiej katedzrze w Koszycach.  Razem z ordynariuszem naszej diecezji przy ołtrarzu modlił się miejscowy hieraracha abp Bernard Bobe oraz kilkidziesięciu duszpasterzy, którzy do Koszyc przyjechali razem z pielgrzymami. Celebrację zwięnczyło uczczenie relikwi męczenników koszyckich: Marka Kriża, Stefana Pondgracza i naszego rodaka św.Melchiora Grodzieckiego. Oprócz modlitwy pielgrzymka do Koszyc miała także charakter krajoznawczy. Pielgrzymi zwiedzili najważniejsze zabytki Koszyc.