Zapisy na pieszą pielgrzymkę do Jezusa Miłosiernego ruszyły. Potrwają tylko cztery tygodnie.

Chętni do pokonania na piechotę trasy z Bielska-Białej Hałcnowa do Łagiewnik na przełomie kwietnia i maja mogą zgłaszać się w wybranych miejscach oraz przez stronę internetową www.faustyna.bielsko.pl.

Z decyzją trzeba jednak się pospieszyć, gdyż 2 kwietnia, a więc na cztery tygodnie przed rozpoczęciem pielgrzymki, lista uczestników zostanie zamknięta. Wiąże się to z koniecznością wcześniejszego przygotowania transportu bagażu, zorganizowania miejsc postoju i noclegu oraz urządzenia infrastruktury sanitarnej i porządkowej.

Na pielgrzymkę można zapisać się osobiście w następujących miejscach:
- w Bielsku-Białej w księgarni św. Rity (na ul. Piastowskiej w pobliżu dworca PKS oraz w parafii Narodzenia NMP w Lipniku),
- w Żywcu w parafii konkatedralnej (u ks. Jerzego Łukowicza),
- w Cięcinie w parafii św. Katarzyny,
- w Andrychowie w parafii św. Macieja,
- w Oświęcimiu w parafii św. Maksymiliana oraz
- w Cieszynie w parafii św. Jerzego.
W wielu parafiach zapisy pątników przyjmują także księża, którzy organizując grupy parafialne pójdą na pielgrzymkę, jako opiekunowie duchowi pątników.

Zapisy przyjmowane są także poprzez specjalną bramkę internetową na stronie www. faustyna.bielsko.pl. Tutaj także można pobrać i wydrukować formularz zgłoszeniowy, z którym, po wypełnieniu, można się stawić w jednym z miejsc przyjmowania zapisów. Opłata za udział w pielgrzymce, służąca pokryciu kosztów wyposażenia pielgrzymów w identyfikatory i śpiewniki oraz zorganizowania służącej im infrastruktury sanitarno-transportowej wynosi 50 złotych. Zwolnione są z niej dzieci poniżej 10. roku życia. A doświadczenie ubiegłych lat uczy, że na szlak wyruszają całe rodziny, nawet z maleńkimi dziećmi w wózku. Przy zapisach można też zadeklarować chęć skorzystania z wynajętych autokarów w drodze powrotnej z Łagiewnik.

Nowością tegorocznych zapisów jest konieczność zaznaczenia, czy uczestnik pielgrzymki korzysta z noclegów, przygotowanych przez organizatorów w parafiach mijanych po drodze. Wynika to z faktu, iż w minionych latach wielu pielgrzymów korzystało z noclegów u swoich krewnych czy znajomych, albo nawet wracało na nocleg do własnych domów. W ten sposób w wielu przypadkach okazało się, że noclegów oraz posiłków przygotowano po drodze zbyt dużo.

Pielgrzymi mogą również skorzystać ze zorganizowanego transportu powrotnego po zakończeniu pielgrzymki. Ten fakt również wymaga zgłoszenia przy zapisie oraz uiszczenia dodatkowej opłaty w wysokości 25 złotych.

Pielgrzymka wyruszy w niedzielę 30 kwietnia o godz. 12.00 z sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Bielsku-Białej Hałcnowie. Pątnicy pomaszerują w stronę Kęt, Witkowic, Nidku, Wieprza, Tomic, Wysokiej, Przytkowic, Radziszowa, Mogilan i Świątnik, by 3 maja stanąć najpierw w Centrum Jana Pawła II a następnie w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

Piesza pielgrzymka z Bielska-Białej do Łagiewnik jest pierwszą i jak dotąd jedyną pielgrzymką diecezjalną, zmierzającą do Łagiewnik. Po raz pierwszy zorganizowano ją cztery lata temu. Jej głównym przewodnikiem jest ks. Mikołaj Szczygieł, a biuro pielgrzymki prowadzi Irena Papla. Z roku na rok przybywa uczestników. Podczas ostatniej pielgrzymki liczba jej uczestników przekroczyła dwa tysiące.

bielsko.gosc.pl

Częstograj

Polecamy muzykę

Żywieckie portrety

Katechezy w hałcnowskiej bazylice

Tutaj jesteśmy